Prijava v
infOPS

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ureditev in preverjanje skladnosti poslovanja s zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju Uredba).

Uredba med drugim predvideva:

 • vzpostavitev evidenc osebnih podatkov
 • strožji pogoji za obdelavo osebnih podatkov
 • upoštevanje koncepta vgrajene zasebnosti (privacy by design)
 • priprava ocene učinkov glede tveganja pri varstvu osebnih podatkov
 • imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (data protection officer)
 • obveščanje nadzornega organa in prizadetih posameznikov v primeru kršitve varstva osebnih podatkov (data breach notification)
 • veliko višje globe za kršitelje – najvišja globa bo tako 20.000.000,00 € ali 4 % skupnega letnega prometa, odvisno od tega, kateri znesek bo višji
 • možnost pridobivanja certifikatov in sprejemanja posebnih kodeksov s področja varstva osebnih podatkov.

Navedeno predstavlja vsebinsko eno ključnih tem, ki zanima uprave družb, nadzorne svete, podjetnike ter IT izvajalce, ki zagotavljajo podporo drugim podjetjem.

V okviru pravno svetovalne podpore vam v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. nudimo celostne rešitve in skladnost poslovanja v  svetu GDPR, varovanja osebnih podatkov kot tudi varovanja tajnih podatkov oz. poslovnih skrivnosti. Z našimi strokovnjaki, ki imajo bogate izkušnje na področju varstva osebnih podatkov, vam nudimo tako pravno svetovalno podporo za vzpostavitev konkretnim okoliščinam prilagojenih (custom made pristop) pravnih pravil, ki jih glede na vsebino potrebuje vaša organizacija. V okviru link centra poskrbimo tudi za tehnični stresni test. Namen tega je zagotavljanje, da normativna ureditev znotraj podjetja ustreza dejavnostim podjetja. Tako zagotovimo skladnost poslovanja podjetja (compliance).

Naše storitve zato niso namenjene le formalni pripravi oz. vzpostavitvi pravil za pravno skladnost vaše organizacije z uredbo GDPR, temveč zagotovitvi, da vi in vaša organizacija uporablja varstvo osebnih podatkov kot svojo komparativno prednost ter da dejansko stanje ustreza zapisanemu stanju.

Nudimo vam

 • pripravo ocene učinka, t. i. impact assesment
 • izdelavo ustreznih internih katalogov in evidenc
 • pomoč pri vzpostavitvi pooblaščene osebe za varstvo podatkov (pomagamo pri vzpostavitvi in izobraževanju interne pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali vam ponudimo storitve Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. kot zunanje Pooblaščene osebe za varstvo podatkov)
 • pripravo Pravilnikov o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, ki so skladni z Uredbo
 • pripravo ukrepov zavarovanja
 • pripravo ustreznih pravnih podlag za iznos podatkov
 • pripravo ustreznih izjav oz. privolitev za obdelavo podatkov na način, ki bo skladen z zahtevami Uredbe
 • preverimo in svetujemo glede skladnosti delovanja vaše organizacije in/ali poslovnih modelov z Uredbo

V primeru že vzpostavljenih pravil vam svetujemo glede skladnosti pravilnikov o obdelavi in varstvu osebnih podatkov z Uredbo ter v okviru Link Centra nudimo pomoč vrhunskih IT strokovnjakov, ki zagotovijo, da pripravljeni pravni zapisi ustrezajo skladnosti poslovanja vaše organizacije z dejanskim stanjem.

Vse navedene storitve lahko izberete posamično, modularno ali v paketih glede na vaše konkretne potrebe oziroma specifične vidike poslovanja vaše organizacije.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte in pripravili vam bomo individualno ponudbo z vključeno finančno oceno naročila, ki bo najbolje ustrezala potrebam vaše organizacije.