Prijava v
infOPS

Predpogodba o prodaji nepremičnine

Predpogodba o prodaji nepremičnine

60.00

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Prodajalec kakšne pravice se zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodano pravico; če izvrševanje te pravice zahteva posest stvari, pa tudi, da mu bo stvar izročil.

Šifra: OPS-P-PROD-NEPR-1 Kategorija:

Opis

V spletni trgovini je na voljo pogodba o prodaji nepremičnine. Za kompleksnejše primere pogodb predlagamo, da nas kontaktirate.