Prijava v
infOPS

Izročilna pogodba

Izročilna pogodba

70.00

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, da po njem dedujejo (potomci). Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Če kakšen potomec ni dal privolitve, jo lahko da pozneje v enaki obliki. Izročitev in razdelitev ostaneta veljavni, če potomec, ki se ni strinjal, umre pred izročiteljem, ne da bi bil zapustil svoje potomce, če se odpove dediščini, če je razdedinjen ali če je dedno nevreden.

Šifra: OPS-P-IZR Kategorija:

Opis

V spletni trgovini je na voljo Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba). Za kompleksnejše primere izročilnih pogodb predlagamo, da nas kontaktirate.