Prijava v
infOPS

Splošni pogoji

1. Namen spletnega mesta

Za dostop do in uporabo spletne strani stusek.si (v nadaljevanju “spletno mesto Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.”) ter informacij, gradiv in storitev, ki so na voljo preko spletnega mesta Odvetniške pisarne Stušek d.o.o., veljajo ti pogoji uporabe (“Pogoji uporabe spletnega mesta”).

Informacije na spletnem mestu Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. so izključno informativne narave. Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. si skrbno prizadeva, da so obvestila na spletnem mestu resnična, ažurna in kakovostna, vendar ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije dejansko popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

2. Sprememba pogojev

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb se začne z njihovo objavo. Med uporabo spletnega mesta Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. vedno preverite, ali so bili Pogoji uporabe spletnega mesta posodobljeni ali spremenjeni.

3. Pristojnost in uporaba prava

Za vsa presojo vseh vprašanj, ki izvirajo iz ali so povezana z uporabo spletnega mesta Odvetniške pisarne Stušek d.o.o., je izključno pristojno sodišče v Celju, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

4. Avtorske pravice

Spletno mesto Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. je izključna last Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.

Spletno mesto Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. vsebuje gradiva, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine vključno z avtorskimi pravicami in znamkami, vključno z imenom » Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.« in logotipom Odvetniške pisarne Stušek d.o.o., ki so v lasti Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.. Gradiva, zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, vključujejo oblikovanje, izdelavo, videz, izgled, grafiko, fotografije, slike, članke, zgodbe in druga gradiva, ki so na voljo na spletnem mestu Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.

Razmnoževanje celotne vsebine ali dela spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano. Preslikava ali posredovanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta tretji osebi ni dovoljeno.

5. Zaščita zasebnosti

PIŠKOTKI VNESTI GLEDE NA REŠITVE NA SPLETNI STRANI

Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

6. Z geslom zaščiteni deli spletnega mesta

Z geslom zaščiteni deli spletnega mesta Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. so namenjeni izključno strankam Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. oz. drugim deležnikom, ki pridobijo s strani pooblaščene osebe Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. pravico dostopa do zaščitenih vsebin.

Prosimo upoštevajte: Gesel se ne sme izročati tretjim osebam in jih je potrebno zaščititi pred nepooblaščeno uporabo. Če izveste za nepooblaščeno uporabo vašega gesla, takoj o tem obvestite Odvetniško pisarno Stušek d.o.o.. Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi s škodo, povzročeno z nepravilno in/ali nevestno uporabo gesel.

7. Salvatorna klavzula

Če bi katerokoli od določil ali dela določil teh Pogojev uporabe spletnega mesta bilo neveljavno ali postalo neveljavno na podlagi odločitve sodišča, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

8. Soglasje

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s temi pogoji uporabe seznanjeni ter da se z njimi strinjate.