Prijava v
infOPS

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.

I. Splošno

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Zakonom o odvetništvu (ZOdv).

S spletno trgovino (v nadaljevanju tudi »spletna trgovina«) upravlja Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi ponudnik ali Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.).

Podatki o ponudniku e-storitev:

 • Firma: Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.
 • Sedež: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
 • Matična številka: 6735622000
 • Spletna naslova: https://trgovina.stusek.si
 • Elektronska pošta: trgovina@stusek.si
 • Telefon: +386 3 82 82 100
 • Fax: +386 3 82 82 101
 • Ponudnik je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod vložno številko Srg 52675/2014.
 • Ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV); ID za DDV je SI48373842.

 

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med prodajalcem/ponudnikom (Odvetniško pisarno Stušek d.o.o.) in uporabnikom kot kupcem oz. naročnikom storitev in/ali produktov iz ponudbe spletne trgovine odvetniške pisarne.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom (spletno trgovino odvetniške pisarne) in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi (temi splošnimi pogoji poslovanja), kot tudi izrecno seznanjenost z varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev.

Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh in morebitnih podstraneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

Spletna trgovina je odprta vsak dan v letu, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine, dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.

 

II. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • Podatke o podjetju Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka, davčna številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti prodajnih storitev in osnutkov dokumentov (produktov),
 • dostopnost storitev in osnutkov dokumentov (produktov),
 • pogoje dobave storitev in produktov,
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in morebitne dodatne stroške in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
  časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko kupec v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

III. Opredelitev pojmov v spletni trgovini

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

 • Uporabnik ali obiskovalec spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
 • Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali nakupa brez registracije. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je potrebno razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, pod pogoji zakona ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.
 • Naročilo ali nakup so vse storitve ali produkti, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini ponudnika.

 

IV. Vrste uporabnikov

Nakup storitev in produktov v spletni trgovini odvetniške pisarne je mogoč:

 • brez registracije in
 • z registracijo oz. vpisom v spletno trgovino na spletnem  naslovu https://trgovina.stusek.si

Z registracijo v spletno trgovino odvetniške pisarne pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba.

Kupec z oddajo naročila oz. obiskovalec z registracijo, potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba in ima ustrezne pravne in poslovne sposobnosti in/ali pooblastila za za sklepanje pogodb.

Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe, ki ima pooblastila za sklepanje pogodb oz. naročanje storitev v imenu in za račun pravne osebe.

Z nakupom izdelka obiskovalec oz. uporabnik postane kupec.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik kupca obvesti po elektronski pošti  prejetem naročilu.

 

V. Naročilo

V spletni trgovini je mogoče naročiti storitve in produkte 24 ur na dan 7 dni v tednu. Storitve in produkte je mogoče naročiti v slovenskem jeziku. Storitev je izvedena in iz-dobavljena v Sloveniji.

Naročilo se deli na:

 • naročilo storitev in
 • naročilo produktov.

Izvedba naročenih storitev se izvede preko video-konferenčnega svetovanja in predstavlja storitev izvedeno v Sloveniji. Naročnik storitev se lahko nahaja kjerkoli na svetu ob pogoju dostopa do svetovnega spleta (interneta) z zadostno pasovno širino (hitrostjo interneta) za izvedbo storitve video-konferenčnega svetovanja.

Izvedba naročenih produktov se izvede s prenosom (t.i. “download”) naročenih elektronskih dokumentov na informacijski sistem kupca in prav tako predstavlja storitev izvedeno v Sloveniji. Ponudnik naročene elektronske dokumente posreduje iz svojih strežnikov gostovanih v Sloveniji, in sicer kamorkoli na svetu ob pogoju dostopa do svetovnega spleta (interneta).

V primeru naročila storitev, to elektronsko obvestilo ni potrdilo, da bo storitev tudi opravljena, saj je potrebno pred izvedbo storitve preveriti ali so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo storitev pod pogoji zakona, ki ureja odvetništvo. V primeru, da se izkaže, da pogoji po zakonu, ki ureja odvetništvu niso izpolnjeni oz. se storitev ne more ali ne sme opraviti, se morebiti že nakazani denar kupcu vrne in bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti.

V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel po plačilu predračuna. Ko je skupni znesek naročila nakazan na bančni račun ponudnika, je naročilo plačano. Za plačilo naročila po predračunu ima kupec na voljo 3 dni, če v tem času naročila ne plača, lahko ponudnik naročilo storitev prekliče.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne.

Pogodba o nakupu oz. vabila k oddaji ponudbe je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: shop@stusek.si

 

VI. Postopek naročanja

Koraki, ki vodijo do oddaje naročila

Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe so naslednji koraki:

 • Iskanje posamezne storitve oz. produkta v ponudbi izdelkov spletne trgovine
 • Izbor storitve oz. produkta v spletni trgovini
 • Dodajanje izbrane storitve oz. produkta v košarico
 • Podpis oz. strinjanje z dogovorom o plačilu skladno s 15. členom Odvetniške tarife
 • Izbor načina plačila in plačilo
 • Pregled naročila
 • Podpis oz. strinjanje s splošnimi pogoji
 • Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa
 • Prejem e-pošte s potrdilom naročila
 • Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:

 • Vidi in pregleda, katere storitve oz. produkte je izbral in dodal v košarico
 • Vidi in pregleda ceno posamezne storitve oz. produkta in skupno ceno celotne izbrane količine posameznih storitev oz. produktov
 • Spreminja količino in vrsto izbrane storitve oz. produkta
 • Odstrani storitve oz. produkte iz košarice
 • Dodaja račun za podjetje
 • Spreminja način plačila
 • Pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Postopek naročanja lahko prekinete v vsakem trenutku tako, da zaprete okno brskalnika, razen v primeru, da ste naročilo že potrdili z gumbom »Potrditev naročila« neposredno po povzetku naročila. V tem primeru se za morebitne dodatne informacije obrnite na nas na telefonsko številko +386 3 82 82 100 ali na e-naslov shop@stusek.si

Ponudnik pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov uporabnika, kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki se hranijo pri ponudniku. Avtomatična potrditev o prejemu vašega naročila bo posredovana na vpisan e-naslov. V kolikor potrditve niste prijeli nas prosim kontaktirajte preko elektronske pošte na e-naslov shop@stusek.si. Po opravljenem naročilu boste v primeru izbire plačila po predračunu po elektronski pošti prejeli obvestilo s predračunom in z napotki za plačilo predračuna.

V primeru obveznih polj, ki so potrebna, da naročeno storitev oz. produkt naroči, so ta obvezna polja posebej označena.

 

VII. Cene

Cene, objavljene v spletni trgovini ponudnika so navedene v EUR (evrih) in vključujejo predpisani davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno zapisano drugače. Cene veljajo ob trenutku naročila in nimajo določenega trajanja veljavnosti. Cena z vsebovanim davkom je prikazana posebej oz. ob vsaki ponujeni storitvi ali produktu.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma so podane pod pogoji Zakona o odvetništvu in Odvetniške tarife (15. člen) ter so urejene skladno z vsakokratno objavo v spletni trgovini. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Glede na naravo ponujenih pravnih storitev in odvetniškega svetovanja, ki je regulirano skladno z Zakonom o odvetništvu in Odvetniško tarifo ter kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen oz. glede na naročeno storitev določljiv šele po prejemu osnovnih informacij s strani kupca. V tem primeru ponudnik kupcu javi spremembo cene ponujenih storitev spremeni pred samo obdelavo oz. izvedbo naročila. V tem primeru bo ponudnik kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, kupec pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo:

 • spremeniti ali
 • ga deloma ali v celoti preklicati ali pa
 • potrditi naročilo po novih cenah, oziroma
 • odstopiti od nakupa in mu v primeru izvršenega plačila vrniti plačani denar.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena:

 • v primeru nakupa produktov (“download”) v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo;
 • v primeru nakupa svetovalnih storitev (individualizirane storitve), ko ponudnik potrdi izvedbo naročila ter se kupec in ponudnik dogovorita za čas izvedbe storitve. V primeru, da ponudnik in kupec termina sporazumno ne določita, se denar kupcu vrne.

Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 8 delovnih dneh obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

Pri poslovanju z javnim sektorjem oziroma vsemi pravnimi subjekti, ki so zavezani k poslovanju z e-računi, se izda e-račun.

 

VIII. Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank

Ponudnikova spletna trgovina omogoča plačevanje:

 • preko storitve PayPal pri čemer ponudnik ne zbira podatkov o kreditnih karticah, niti
 • jih v nobeni obliki ne hrani na svojih strežnikih ali v svojem sistemuz vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun ponudnika po izdelani ponudbi oz. predračunu. Podatke za nakazilo (transakcijski račun, namen nakazila, sklic) pridobite ob zaključku ponudbe, ko izberete način plačila.

Stroški morebitnega tiskanja in shranjevanja prenesenih elektronskih dokumentov oz. prenesenih produktov  pri uporabniku bremenijo uporabnika. V primeru, da je za izvedbo nameravanega postopka potrebno opraviti določeno dejanje (npr. overitev, plačilo sodne takse, urejanje na upravni enoti, državnem organu na sodišču, itd.), je takšno urejanje, pošiljanje ali oprava dejanja v izključni domeni uporabnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne opravlja takšnega pošiljanja in ne opravlja nobenih drugih dejanj, ki bi uporabniku pomagale pri doseganju njegovega cilja ali namena, razen, če se uporabnik in ponudnik pisno dogovorita drugače oz. dogovorita za odvetniško/pravno zastopanje.

Pri storitvah, ki jih ponudnik izdela oz. opravi individualno, po vnaprejšnjem povpraševanju s strani uporabnika, ki ga uporabnik pošlje po pošti, e-pošti, telefonu, spletnemu klepetu, videokonferenčni zvezi  oz. v za ta namen pripravljenemu kontaktnemu spletnemu obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika, se pogodba sklene, ko ponudnik prejme plačilo predračuna, ki ga ponudnik pošlje uporabniku na njegov e-naslov. V kolikor cena takšne storitve uporabniku ni v naprej znana (zaradi narave same storitve), ceno določi ponudnik na podlagi predvidenega obsega dela, ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov e-naslov. Tako uporabnika ponudnik seznani s ceno storitve, ter mu na predračunu zagotovi podatke za plačilo storitve.

 

IX. Individualne oz. individualizirane storitve

Individualne oz. individualizirane (v nadaljevanju: individualizirane) storitve ponudnika pomenijo vse storitve ter svetovanje preko e-povezav (e-pošta, video konferenca, spletni obrazci, itd), ki so individualizirane in prilagojene konkretnim vsebinam uporabnika oz. kupca. Izdelajo se glede na vprašanje in glede na opis okoliščin (dejstev in dokazov). Uporabnik prejme oz. individualizirane storitve na svoj e-poštni naslov ali pa so dane v obliki pravnega nasveta v realnem času preko video-konferenčne povezave, lahko pa tudi drugače, v kolikor se o tem sporazumeta uporabnik in ponudnik.

Cena vsebuje izdelan nasvet glede na vprašanje in informacije, ki jih posreduje uporabnik. Dodatni odgovori, ki jih uporabnik zahteva po prejeti storitvi, na podlagi novih informacij, se zaračunajo dodatno, skladno s predhodnim dogovorom med ponudnikom in uporabnikom.

Cena individualizirane storitve – svetovanje preko e-povezave je podana na spletni strani, vendar ponudnik izrecno izjavlja, kupec pa se s tem strinja, da lahko ponudnik enostransko, po lastni presoji in brez razlogov odstopi od izvedbe naročila oz. pogodbe same (ne opravi storitve), v kolikor ponudnik ugotovi morebiten konflikt interesov ali oceni, da predhodno poslan obseg dokumentov in/ali dokazov, obsežnost, zahtevnost, kompleksnost, nejasnost vprašanja in/ali druge okoliščine zadeve presegajo izvedbo naročenih oz. kupljenih storitev. V tem primeru ponudnik omogoči kupcu, da  se kupcu vrne denar za že plačano storitev ali pa se ponudnik in kupec dogovorit za ustrezno korekcijo vrednosti storitve in o tem izda predračun oz. račun, ki ga je kupec dolžan poravnati.

 

X. Izvedba naročila

Vsa naročila podana preko spletne trgovine, razen za tista, ki je to posebej označeno oz. je čas bistven element in del ponujenega produkta (nujne storitve ponudnika), bomo obdelali čim prej, običajno v roku do 7 delovnih dni in v primeru storitev videokonferenčnega svetovanja v istem roku uskladili termin video-konference. V skrajnih primerih lahko dobava storitev oz. usklajevanja termina (videokonferenčnega svetovanja) traja do 10 delovnih dni, sicer ponudnik kupcu omogoča odstop od nakupa. Če je rok prekoračen iz razlogov na strani kupca, odstop od pogodbe ni mogoč.

Ponudnik bo individualizirane storitev opravil predvidoma med delovnim tednom od 8:00 do 16:00 ure, in sicer v roku 10 delovnih dni od sprejema naročila (razen, če so drugačni in hitrejši roki dobave odvetniških storitev del produkta). Ponudnik si pridržuje pravico do enostranske odpovedi pogodbe (in ne izvede naročila) v primeru prezasedenosti ponudnika. Ponudnik kupca o tem pisno obvesti po e-pošti. V primeru odstopa od izvedbe naročila s strani ponudnika se denar kupcu vrne, kupec pa se s tem strinja in nima nobenih drugih zahtevkov do ponudnika.

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke oz. storitve, za katere ponudnik morebiti izrecno navaja, da je odstop možen.

 

XI. Odstop od pogodbe

Glede na naravo odvetniških storitev ter pravnega svetovanja s strani ponudnika odstop od pogodbe ni mogoč po izvedbi naročila, saj gre za storitve in/ali produkte, ki so:

pripravljeni oz. narejeni po specifičnih potrebah in vprašanjih potrošnika in so prilagojena njegovim osebnim potrebam (svetovalne storitve), ali pa gre za
digitalne vsebine (produkte), ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo.

Ponudnik omogoča kupcu, da v primeru svetovalnih storitev (zakupljen svetovalni čas) odstopi od pogodbe oz. naročila do 48 ur pred izvedbo med ponudnikom in kupcem usklajenega termina za izvedbo video-konferenčnega svetovanja oz. izvedbe storitve. Kupec ima možnost, da se usklajeni termin preloži na drug primeren čas ali pa se odstopi od naročila, ponudnik pa kupcu vrne vplačani denar.  V primeru odpovedi pogodbe oz naročila s strani kupca v manj kot 48 urah od dogovorjene izvedbe naročila, ponudnik zadrži 50% plačila, preostanek se kupcu vrne.

 

XII. Pravna opozorila in odveza odgovornosti

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih vsebin, vendar izrecno poudarja, da so vsi produkti in storitve ter morebitne druge informacije na spletni stranki ponudnika, uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja.

Individualne ponudnikove storitve (pravna mnenja in/ali pravne ocene) so narejene skladno s potrebno in zahtevano skrbnostjo in na podlagi predloženega vprašanja, dejstev in dokazov podanih s strani kupca, pozitivne zakonodaje ter prakse pristojnih sodišč v času izvedbe storitve. Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke in dokumentacije, ki jih posreduje uporabnik. Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

Mnenje regulatornih organov ali sodišč v zvezi s predmetno zadevo je lahko drugačno, kot je stališče izraženo v storitvah ponudnika. Morebitna pravna mnenja v primeru spremembe zakonodaje in/ali sodne prakse niso uporabljiva. Morebitna pravna mnenja niso neposredno uporabljiva v sodnem postopku.

Individualizirane ponudnikove storitve (pravna mnenja in/ali pravne ocene) so podane za potrebe uporabnika oz. kupca in niso namenjena distribuciji tretjim osebam, predstavlja poslovno skrivnost zaupne narave, ki je varovana skladno z zakonom o odvetništvu.

Vsa komunikacija med ponudnikom in kupcem na temo vsebine primera/vprašanja se šteje za zaupno privilegirano komunikacijo in je del varovanja zaupnega razmerja med stranko in odvetnikom oz. odvetniško pisarno skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o odvetništvu.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih produktov in/ali storitev dosegel želeni cilj, namen ali uspeh, ki ga zasleduje pri svojem poslu ali opravilu.

Narava pravnega in odvetniškega svetovanja je mandatna pogodba.

Produkti (e-dokumenti) so informativne narave in jih je potrebno pri konkretni aplikaciji prilagoditi na konkretne potrebe kupca, kot tudi potrebe ali naravo primera.

Ponudnikove storitve v obliki pravnih nasvetov in mnenj so informativne narave in podane na podlagi razpoložljivih informacij in dokumentov, ki jih ponudniku izroči uporabnik oz. kupec. V primeru zavestno in/ali nezavedno zamolčanih dejstev in dokazov podanih s strani uporabnika oz. kupca, je lahko podana pravna ocena oz. mnenje s strani ponudnika bistveno drugačna oz. v skrajnih primerih odstopa v celoti od podanih predlogov, idej in mnenj ter pravih ocen in je tako lahko v celoti napačna.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi kupcu ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih vsebin. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta odvetniške pisarne, spletne trgovine odvetniške pisarne ali katere od njegovih podstrani.

 

XIII. Varstvo osebnih in drugih podatkov

Ponudnik upošteva standarde Zakona o varstvu osebnih podatkov, Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov – GDPR in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Za nakup v spletni trgovini je potrebno zbiranje določenih osebnih podatkov. Podatkov, ki jih bo uporabnik posredoval ponudniku, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa in izstavitve računa za kupljene izdelke ter računovodstvu za ustrezno knjiženje poslovnih dogodkov.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Z nakupom v spletni trgovini izrecno soglašate, da vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob naročilu shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila, vaš e-naslov pa lahko uporabljamo za morebitno obveščanje o novostih in storitvah ponudnika.

Skladno z navedenim s predmetnim podajamo naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

1. Katere informacije zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

– ime in priimek
– kontaktni e-poštni naslov
– kontaktni telefon
– IP naslov
– podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

2. Kdo upravlja spletno stran?

Spletno stran upravlja ponudnik – obdelovalec osebnih podatkov:

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.
Ljubljanska cesta 14
3000 Celje
Matična številka: 6735622000

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 3 82 82 100
e-pošta: info@stusek.si

Za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., odvetnik Janez Stušek na: +386 3 82 82 100, e-mail: janez@stusek.si

 

3. Uporaba in prenos uporabniških podatkov

Ko zbiramo uporabniške podatke na naši spletni strani, to storimo z namenom, da vam zagotovimo najbolj udobno uporabniško izkušnjo. Vaših podatkov ne bomo prodali, dali v skupno rabo ali kako drugače prenesli na tretje osebe, razen za opravljanje naslednjih storitev:

 • izvedbe naročene poslovne aktivnosti;
 • morebitnega obveščanja o novostih in storitvah ponudnika;
 • seznanitve o poteku in izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, produktih in storitvah ponudnika;
 • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva.

Aktivno si prizadevamo sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev najvišje možne varnosti podatkov in upoštevati zakonske določbe pri obravnavanju uporabniških podatkov. Vsi naši zaposleni morajo spoštovati zaupnost vaših osebnih podatkov.

Podatke bomo uporabljali le, kot je opisano zgoraj ali kot smo pojasnili, ko zahtevamo informacije.

 

4. Uporaba piškotkov

Kot večina drugih spletnih strani, tudi naša občasno uporablja “piškotke”, ki varujejo določene informacije na trdem disku ali drugi lokaciji v računalniku. To pomeni, da si vaš spletni brskalnik “zapomni” določene nastavitve. Poleg tega nam piškotki pomagajo ugotoviti, kako uporabljate našo spletno stran. Nekateri spletni brskalniki ponujajo možnost, da vas obvestijo o nastavitvi piškotkov in jih zavrnejo; če ga uporabite, se lahko zgodi, da niso vse funkcije našega spletnega mesta v celoti na voljo. Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in se sami odločite za njihovo sprejetje ali pa izključite sprejem piškotkov v določenih primerih ali na splošno (če ne sprejmete piškotkov, lahko omejite funkcionalnost naše spletne strani]. Če dosežete povezavo, ki jo uporabljajo tretje osebe prek povezave na naši spletni strani, potem je možno, da je tam še ena obravnava piškotkov. Naš pravilnik o zasebnosti velja samo za naše spletno mesto.

 

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ponudnik obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali ponudniku.

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi ponudnik. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@stusek.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

 

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi osebnih podatkov”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Ponudnik na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago, razen izjem, ki so predvidene po Zakonu o odvetništvu. Ponudnik se bo pod pogoji Zakona o odvetništvu npr. lahko odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

8. Zagotavljanje in posodabljanje

Če želite pregledati podatke, ki smo jih shranili o vas, se obrnite na nas po telefonu ali e-pošti. Z veseljem vas bomo obvestili o teh informacijah. Dosegljivi smo na tel. št. +386 3 82 82 100 ali ali po elektronski pošti na info@stusek.si

 

9. Pravice

Zagotavljamo vam uresničevanje vseh opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejemu vaše zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo vam omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in sicer

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
  Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
  Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj te na elektronski poštni naslov info@stusek.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

 

XIV. Reševanje sporov

Morebitni spori se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Celju. Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na naravo zadeve.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, oz. na e-naslov: shop@stusek.si.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in uporabniku spletnega mesta sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Glede na naravo odvetniških storitev ter regulirane dejavnosti odvetništva, nadzor nad izvajanjem odvetništva izvaja tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice, ki izhajajo iz narave odvetništva tudi pred navedenim organom oz. Odvetniško zbornico Slovenije.

 
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., ki kot ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.
 
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 
XV. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja vseh posredovanih dokumentov ter posredovanih osebnih podatkov, naročil ter plačil.

 

XVI. Končna določba

Ti splošni pogoji veljajo od dneva veljavnosti, ki je označen v glavi dokumenta in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.

Verzija: 1.0
Veljavnost od: 1.7.2019