Prijava v
infOPS

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Morebitni spori se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Celju. Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na naravo zadeve.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, oz. na e-naslov: shop@stusek.si.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in uporabniku spletnega mesta sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Glede na naravo odvetniških storitev ter regulirane dejavnosti odvetništva, nadzor nad izvajanjem odvetništva izvaja tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice, ki izhajajo iz narave odvetništva tudi pred navedenim organom oz. Odvetniško zbornico Slovenije.

 
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., ki kot ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.
 
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.