Prijava v
infOPS

O odvetniški pisarni

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. je družinska družba, ki sva jo zasnovala dva partnerja. Skupaj s sodelavci tvorimo ekipo, ki gradi na kvalitetnem odnosu do vseh deležnikov. Usmerjeni smo v dodano vrednost ter k skupno zastavljenim ciljem in  težimo k zelo visoki stopnji strokovnosti. Našim strankam zagotavljamo enotno vstopno točko za reševanje izzivov.

Verjamemo, da so rešitve v pravem pomenu besede vedno integralne in da se z ozko usmerjenim pristopom ne pride do celovitih rešitev.

S ciljem doseganja dobrih rezultatov in ko to narekujejo potrebe primera, projekta oz. individualne posebnosti prevzetega posla, delujemo v obliki Link Centra –  strokovnega centra, kjer se združijo pravni strokovnjaki in strokovnjaki posameznih strok, ki so ključni za konkretni primer. Tako s strokovnim  in celostnim pristopom, z identifikacijo ključnih vzrokov, usmerjeno pristopimo k delu, z namenom doseganja odličnih rezultatov.

Zagotavljamo strokovnost, oseben odnos, inovativnost, celostno svetovanje ter vitalnost v smislu novih informacijskih tehnologij, zaradi katerih so naše storitve kvalitetnejše in hitrejše.

Pokrivamo vsa področja odvetniškega in pravnega zastopanja. Delujemo na segmentih B2B, B2C in B2G.

Poslanstvo

Poslanstvo družbe je utemeljeno na našem raisson d’être (razlogu obstoja), ki temelji na integriteti, doslednosti, prisotnosti, kreativnosti, odzivnosti ter dostopnosti. Verjamemo, da je tako uspeh strank, ki jih zastopamo in jim svetujemo, kot tudi naš uspeh mogoč le, če ostajamo zvesti svojim temeljnim načelom in gradimo kvaliteten odnos s strankami, sodelavci in zaposlenimi, angažiranimi zunanjimi strokovnjaki (Link Center) ter ostalimi deležniki in splošno javnostjo.

S smiselnim, upravičenim in usklajenim razmerjem med kakovostjo strokovnega multidisciplinarnega svetovanja ter ceno, smo zavezani ustvarjati zadovoljstvo in zaupanje naših strank. Usmerjeni smo v izzive in potrebe naših strank. Z analizo vzrokov in posledic, skušamo najti izvirne in optimalne rešitve ter predlagati prave in kreativne ukrepe.

Odpiramo nove vidike in smo stabilen in kredibilen poslovni partner podjetij, javnega sektorja, posameznikov, kot tudi vodilnih blagovnih znamk ter podjetij v izgradnji (start up-ov).

Z nenehnim izobraževanjem, usposabljanjem, primerjalnimi metodologijami in analizo primerov dosegamo odličnost, dovršenost, kreativnost in originalnost.

Vizija

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. se zavzema za prepoznavnost po osebnem pristopu in celostnem pravnem svetovanju.

Zagotavljamo odvetniško pravno podporo pravnim osebam zasebnega in javnega prava, ki ustvarjajo veliko dodano vrednost na svojem področju ter podjetjem, ki nastopajo na trgu z dobrimi konkurenčnimi produkti.

Vlagamo v prepoznavnost kot odvetniško/pravno/svetovalni partner ter zastopnik visoko tehnološko razvitih podjetij in družb, ki so stabilne, delujejo zdravo in pošteno in jim je mar odnos z njihovimi notranjimi in zunanjimi javnostmi.

Prizadevamo si postati in ostati najuspešnejša in najučinkovitejša odvetniška pisarna v regiji in širše.

V ospredje postavljamo potrebe in izzive naših strank. Pri tem nas vodi prisotnost in kreativnost, kjer sta odvetniška pravna pomoč ter svetovanje sredstvo in ne cilj.

Vrednote

Vrednote so za nas ključnega pomena, saj gradijo, zaokrožujejo in determinirajo tako naše podjetje, kot tudi vsakega posameznika v podjetju.

Vrednote našega podjetja so vodilna načela, v skladu s katerimi delujemo ter so jedro in osnova tako za strateške, taktične kot tudi operativne odločitve pri našem delu.

Gradimo na  promociji in spodbujanju kvalitetnih odnosov, prava in pravičnosti, poštenosti, vladavine prava, moči argumenta nad argumentom moči ter integritete odvetniškega, pravnega in svetovalnega poklica.

Vrednote, ki so so hkrati cilj in sredstvo za sprejemanje odločitev, uveljavljamo pri svojem delu in jih prenašamo tudi na nove pravne generacije.