Prijava v
infOPS

SIGURNA KRIPANA KOMUNIKACIJA

Svim klijentima Odvjetničkog ureda Stušek d.o.o. predlažemo kriptografski sigurnu vezu za e-poštu i telefonsku komunikaciju, jer to diktira priroda odvjetničkog rada, gdje je povjerljivost ključna.

U slučajevima kada priroda poduzetih projekata ili potrebe klijenata diktiraju najvišu razinu zaštite komunikacije između odvjetnika i klijenta, nudim tehnički sofisticiranu zaštitu podataka i povjerljivost elektroničke komunikacije (pisane i telefonske).

Tehnološka rješenja za sigurnu komunikaciju

Odvjetnički ured Stušek d.o.o. koristi razna tehnološka rješenja i svjetski prihvaćene standarde i usluge, poput:

 1. komunikacija putem e-pošte:
 • PGP / GnuPG kriptografska sigurnost i potpisivanje e-pošte,
 • Javni PGP / GPG ključ odvjetničkog ureda i pojedinih pravnika, zaposlenika i suradnika dostupan je u tajništvu Odvjetničkog ureda Stušek d.o.o.

 

 1. SMS ili SMS poruke:
 • Signal
 • Biocoded
 • TextSecure
 • Wickr

 

 1. VoIP pozivi:
 • Signal
 • Biocoded
 • Redphone
 • Viber

Za tehničke detalje gore spomenutih tehnologija, usmjeravamo vas na gore navedene web adrese ili nas kontaktirajte na info@stusek.si ili telefon +386 (0)3 82 82 100, kako bismo vas povezali s našim IT stručnjakom u našem ” link centru “, koji će vam pomoći instalacijom softvera i početnom komunikacijom.