Prijava v
infOPS

Jedna ulazna točka - Link Center

Što je Link centar?

Našim kupcima pružamo jedinstvenu ulaznu točku za suočavanje sa izazovima, jer vjerujemo da su rješenja uvijek cjelovita ili integrirana odnosno, da se integracijom različitih područja ekspertize pronađe cjelovito rješenje.

Zašto Link Center?

Kako bismo postigli dobre rezultate i kada bi to diktirale potrebe slučaja, projekta ili pojedinačne posebnosti preuzetog posla. To pruža multidisciplinarne savjete i cjelovita rješenja.

Kada je Link Center?

Za tehničke detalje gore spomenutih tehnologija, usmjeravamo vas na gore navedene web adrese ili nas kontaktirajte na info@stusek.si ili telefon +386 (0)3 82 82 100 kako bismo vas povezali s našim IT stručnjakom u našem “link centru”, koji će vam pomoći instalacijom softvera i početnom komunikacijom.