Prijava v
infOPS

General Terms and Conditions of Online Store Law Offices Stušek d.o.o.

I. Općenito

Opći uvjeti mrežne trgovine izrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), Općom uredbom o zaštiti podataka EU, Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1) i Zakonom o odvjetništvu (ZOdv).

Internetskom trgovinom (u daljnjem tekstu “internetska trgovina”) upravlja Odvjetnički ured Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, koji je i pružatelj usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu: pružatelj ili Odvjetnički ured Stušek d.o.o.).

Informacije o davatelju e-usluga:

 • Tvrtka: Odvjetnički ured Stušek d.o.o.
 • Sjedište: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
 • Registracijski broj: 6735622000
 • Web stranica: https://trgovina.stusek.si
 • E-mail: trgovina@stusek.si
 • Telefon: +386 3 82 82 100
 • Fax: +386 3 82 82 101
 • Ponuditelj je upisan u sudski registar Okružnog suda u Celju pod matičnim brojem Srg 52675/2014.
 • Davatelj je odgovoran za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV); Porezni broj je SI48373842.

Ovi Opći uvjeti definiraju rad internetske trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca te poslovni odnos između prodavatelja / pružatelja usluga (Odvjetnički ured Stušek d.o.o.) i korisnika kao kupca odnosno naručitelja usluga i / ili proizvoda iz ponude koje nudi internetska trgovina odvjetničke tvrtke.

Opći uvjeti reguliraju rad internetske trgovine, prava i obveze korisnika i internetske trgovine te reguliraju poslovni odnos između pružatelja usluga (internetska trgovina odvjetničke tvrtke) i kupca.

Kupac je vezan općim uvjetima koji vrijede u trenutku kupnje (internetska predaja narudžbe). Korisnika se podsjeća na opće uvjete ugovora svaki put kada daje narudžbu i potvrđuje svoje poznavanje s njima (ovi opći uvjeti poslovanja), kao i izričito upoznavanje o zaštiti osobnih podataka i pravnu obavijest, što je sastavni dio ovih općih uvjeta.

Opći uvjeti su javno objavljeni na vidljivom mjestu na internetnoj stranici i trajno su dostupni na svim stranicama i na svim podstranicama internetske trgovine. Ponuditelj također izričito upozorava na Opće uvjete prije kupnje i zahtijeva da se Kupac upozna s njima i da se s njima složi prije kupnje. Ako se kupac ne slaže s njima, kupnju ne može napraviti. Pružatelj zadržava pravo promjene općih uvjeta internetske trgovine u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Promjene će stupiti na snagu danom objave. Sve promjene Općih uvjeta obvezuju korisnike.

Internetska trgovina otvorena je svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Iz različitih tehničkih razloga, poslovanje putem internetske trgovine ponekad ne može biti dostupno. Stoga, Davatelj zadržava pravo ograničiti ili obustaviti pristup mjestu internetske trgovine na određeno ili neodređeno vrijeme. Davatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za neaktivnost trgovine zbog nepoznavanja uporabe, bilo kakvih posljedica zlouporabe internetske trgovine, neaktivnosti usluge zbog kvara na mreži, isključenja struje ili drugih tehničkih poremećaja koji mogu privremeno, čak i dulje vrijeme, ometati upotrebu.

II. Pristup informacijama

Ponuditelj se obvezuje kupcu pružiti sljedeće podatke prije nego što bude vezan ugovorom ili ponudom:

 • Pravni ured za informacije o Odvjetničkom uredu Stušek d.o.o. (naziv tvrtke i sjedište tvrtke, matični broj, porezni broj),
 • podaci za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 • bitne karakteristike prodajnih usluga i nacrta dokumenata (proizvoda),
 • dostupnost usluga i nacrta dokumenata (proizvoda),
 • uvjete pružanja usluga i proizvoda,
 • cijene koje moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i moraju sadržavati uključuju li već poreze i bilo kakve dodatne troškove i druge troškove, kao i razdoblje valjanosti tih podataka,
 • način plaćanja i isporuke ili ispunjenja i rok valjanosti tih podataka,
 • valjanost ponude,
 • rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustajanje (opis prava na povlačenje u skladu s člankom 43 ZVPot; u slučajevima kada kupac nema izričito pravo na odustajanje u skladu s člankom 43 ZVPot) ,
 • objašnjenje postupka žalbe, uključujući sve kontaktne podatke ili kontaktne podatke kupca.
III. Definicije pojmova u internetskoj trgovini

U internetskoj trgovini koristimo sljedeće izraze:

 • Korisnik ili posjetitelj internetske trgovine je osoba koja internetsku trgovinu koristi.
 • Kupac u internetskoj trgovini je korisnik koji kupnju izvrši putem postupka registracije ili kupnje bez registracije. Kupac može biti potrošač ili pravna osoba. Ako je kupac pravna osoba, u polja za unos poslovnih podataka unose se osobni podaci zakonskog zastupnika pravne osobe. Za ostvarivanje prava prema Zakonu o zaštiti potrošača potrebno je razlikovati kupca koji je fizička osoba (potrošač) i kupca koji je pravna osoba. Na kupce koji su pravne osobe ne podliježu odredbama ZVPot-a, već odredbama ovih općih uvjeta, pod uvjetima iz zakona.
 • Narudžba ili kupnja su sve usluge ili proizvodi koje naručuje kupac u internetskoj trgovini davatelja.
IV. Vrste korisnika

Usluge i proizvode možete kupiti u internetskoj trgovini odvjetničke tvrtke:

 • bez registracije i
 • registracijom odnosno prijavom u internetsku trgovinu na https://trgovina.stusek.si

Registracijom u internetsku trgovinu odvjetničke tvrtke posjetitelj dobije korisničko ime, koje je istovjetno s adresom e-pošte i korisničkim geslom, koje si odredi korisnik sam. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno su određeni i povezani s unesenim podacima.

Narudžbu može izvršiti fizička ili pravna osoba.

Kupac postavljanjem narudžbe odnosno posjetitelj registracijom potvrđuje i jamči da je punoljetan, potpuno poslovno sposobna oseba i ima zahtijevane pravne i poslovne sposobnosti i / ili ima potrebna zakonska i / ili ugovorna ovlaštenja za sklapanje ugovora.

Ako kupnju obavlja pravna osoba, moraju se popuniti dodatna polja podataka kako bi se identificirala pravna i odgovorna osoba pravne osobe koja je ovlaštena za sklapanje ugovora ili naručivanje usluga u ime i za račun pravne osobe.

Kupnjom proizvoda, posjetitelj ili korisnik postaje kupac.

Ponuditelj također može kontaktirati kupca telefonom na kontaktirani telefonski broj radi provjere podataka ili radi osiguranja točnosti isporuke. Nakon potvrde narudžbe, ponuditelj će o primljenoj narudžbi obavijestiti kupca putem e-maila.

V. Narudžba

U internetnoj trgovini moguče je naručiti usluge i proizvode 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Usluge i proizvodi mogu se naručiti na slovenskom jeziku. Usluga se obavlja i isporučuje u Sloveniji.

Ugovor je podijeljen na::

 • ugovor o usluzi i
 • naručivanje proizvoda.

Izvršenje naručenih usluga vrši se putem videokonferencije i predstavlja uslugu koja se obavlja u Sloveniji. Pretplatnik se može nalaziti bilo gdje u svijetu, pod uvjetom da ima pristup World Wide Webu (internetu) s dovoljnom širinom pojasa (internetska brzina) za pružanje video konferencija.

Izvršenje naručenih proizvoda vrši se preuzimanjem (tj. “download”) naručenih elektroničkih dokumenata u informacijski sustav kupca i također predstavlja uslugu koja se obavlja u Sloveniji. Davatelj dostavlja naručene elektroničke dokumente sa svojih poslužitelja u Sloveniji i bilo gdje u svijetu, pod uvjetom pristupa World Wide Webu (internetu).

U slučaju ugovora o usluzi, ova e-obavijest ne potvrđuje da će se usluga također pružiti, jer je potrebno prije ispunjavanja usluge provjeriti jesu li svi uvjeti za obavljanje usluga ispunjeni pod uvjetima zakona koji regulira odvjetništvo. U slučaju da se ispostavi da nisu ispunjeni uvjeti prema zakonu koji regulira odvjetništvo ili se usluga ne može ili ne smije pružiti, svaki deponirani novac bit će vraćen kupcu, a kupac će biti obaviješten putem e-pošte.

U slučaju plaćanja po fakturi, kupac će nakon plaćanja računa primiti obavijest o potvrdi i otpremi narudžbe. Kada se ukupni iznos narudžbe knjiži na bankovni račun davatelja, nalog je plačan. Kupac ima 3 dana za plaćanje narudžbe nakon fakture, ukoliko ne plati narudžbu u tom roku, davatelj usluge može otkazati nalog za uslugu.

Ako davatelj posumnja da je zloupotrijebljena internetska trgovina, narudžba može biti odbijena.

Kupoprodajni ugovor odnosno pozivnica za predaju ponude pohranjuje se kod davatelja, a registrirani korisnik može joj pristupiti u bilo kojem trenutku putem korisničkog računa svoje internetske trgovine. U svakom slučaju, korisnik može zatražiti ugovor o kupnji putem e-pošte: shop@stusek.si

VI. Postupak naručivanja

Koraci koji vode do dodjele ugovora

Sljedeći koraci su dostupni do zaključenja ugovora o kupnji:

 • Potražite određenu uslugu ili proizvod u ponudi proizvoda internetske trgovine
 • Izbor usluge odnosno proizvoda u internetskoj trgovini
 • Dodavanje odabrane usluge ili proizvoda u košaricu
 • Potpis odnosno pristanak na aranžman za plaćanje u skladu s člankom 15. Odvjetničke tarife
 • Izbor načina plaćanja i plaćanje
 • Pregledajte narudžbu
 • Potpis odnosno slaganje s općim uvjetima
 • Potvrda i stavljanje narudžbe i time završetak kupnje
 • Primite e-poštu s potvrdom narudžbe

Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije dodjele ugovora
Prije dovršetka i dodjele narudžbe, korisniku, u ovom slučaju kupcu, omogućeno je:

 • Pogleda i pregleda koje usluge i proizvode je izabrao i dodao u košaricu
 • Pogleda i pregleda cijenu svake usluge proizvoda i ukupnu cijenu ukupne odabrane količine pojedinih usluga odnosno proizvoda
 • Mijenja količinu i vrstu odabrane usluge odnosno proizvoda
 • Uklonite usluge ili košarica proizvodi
 • Dodaje poslovni račun
 • Izmjeni načina plaćanja
 • Pregleda i odobrava pojedinačne promjene.

Postupak naručivanja možete u bilo kojem trenutku prekinuti zatvaranjem prozora preglednika, osim ako narudžbu niste već potvrdili tipkom ‘Potvrda narudžbe’ odmah nakon sažetka narudžbe. U tom slučaju za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +386 3 82 82 100 ili na e-mail shop@stusek.si

Ponuditelj šalje potvrdu o primanju narudžbe na e-mail adresu korisnika, kupca, koji ju je naznačio. Sve se narudžbe čuvaju u elektroničkom obliku s Ponuditeljem. Automatska potvrda primitka vaše narudžbe bit će proslijeđena na adresu e-pošte koju ste naveli. Ako niste dobili svoju potvrdu, obratite nam se putem e-maila na shop@stusek.si. Nakon narudžbe dobit ćete e-mail s predračunom i uputama za plaćanje predračuna ako odlučite izvršiti plaćanje predračuna.

U slučaju obaveznih polja koja su potrebna za naručivanje usluge odnosno narudžbe proizvoda, ta obvezna polja posebno su označena.

VII. Cijene

Cijene objavljene u internetskoj trgovini davatelja usluga izražene su u EUR (eurima) i uključuju PDV, osim ako nije isključitvo drugačije navedeno. Cijene vrijede u trenutku narudžbe i nemaju fiksno trajanje. Porez na odbitku poreza prikazuje se odvojeno odnosno sa svakom ponuđenom uslugom ili proizvodom.

Cijene vrijede u trenutku dodjele ugovora odnosno su dane pod uvjetima Zakona o odvjetništvu i Odvjetničke tarife (članak 15) te su regulirane u skladu s odgovarajućom objavom u internetskoj trgovini. Sve cijene su samo za naručivanje proizvoda putem interneta.

S obzirom na prirodu pruženih pravnih usluga i pružene pravne savjete, koji su regulirani u skladu sa Zakonom o odvjetništvu i Odvjetničkom tarifom, i unatoč iscrpljujočim naporima davanja najsavremenijih i točnih informacija, informacije o cijenama mogu biti netočne ili pogrešne, ovisno o naručenoj usluzi, to je moguće odrediti tek nakon što od korisnika primimo osnovne informacije. U tom slučaju, ponuditelj obavještava kupca o promjeni cijene ponuđenih usluga prije promjene obrade odnosno izvršenja naloga. U tom slučaju će ponuditelj obavijestiti kupca i obavijestiti ga o novim cijenama, u kojem slučaju kupac ima mogućnost narudžbu:

 • promijeniti ili
 • otkazati to u cijelosti ili djelomično, ili
 • potvrditi narudžbu po novim cijenama, odnosno
 • odustati od kupnje i vratiti uplaćeni novac u slučaju plaćanja.

Ugovor o kupoprodaji između ponuditelja i kupca zaključuje se:

 • u slučaju kupnje proizvoda („preuzimanje“) u trenutku kada ponuditelj potvrdi narudžbu;
 • u slučaju kupnje konzultantskih usluga (individualizirane usluge), kada davatelj potvrdi izvršenje narudžbe i kupac i davatelj se dogovore o vremenu obavljanja usluge. U slučaju da se ponuđač i kupac ne dogovore za datum, novac se vraća kupcu.

Račun će razbiti cijenu, porez i sve troškove povezane s kupnjom. Kupac je dužan prije postavljanja narudžbe provjeriti ispravnost podataka o fakturi. Kupac je dužan provjeriti ispravnost podataka na računu i o tome obavijestiti ponuditelja najkasnije u roku od 8 radnih dana. Nakon toga, ponuditelj ne razmatra prigovore koji se odnose na ispravnost izdanih računa.

Kod poslovanja s javnim sektorom ili svim pravnim osobama koje su obvezne poslovati s e-računima izdaje se e-račun.

VIII. Ugovorni odnos i prava i obveze stranaka

Internetska trgovina pružatelja usluga omogućuje vam plaćanje:

 • putem PayPala pri čemu davatelj ne prikuplja podatke o kreditnim karticama niti ih pohranjuje u bilo kojem obliku na svojim poslužiteljima ili sustavu
 • akontacijom otkupne cijene na transakcijski račun Ponuditelja nakon što je ponuda napravljena ili predračun. Podaci o plaćanju (transakcijski račun, svrha prijenosa, referenca) dobivaju se na kraju ponude kada odaberete način plaćanja.

Troškovi ispisa i pohrane preuzetih elektroničkih dokumenata odnosno preuzetih proizvoda sa strani korisnika, tereti korisnika. U slučaju da je potrebna posebna radnja za provođenje planiranog postupka (npr. ovjera, plaćanje sudske pristojbe, uredba na upravnoj jedinici, državnom tijelu na sudu itd.), takvo uređivanje, slanje ili provođenje akcije je u isključivoj domeni korisnika.

Ni u kojem slučaju Davatelj ne provodi takvo slanje ili poduzima bilo koje druge radnje koje bi korisniku pomogle u postizanju njegovog cilja ili svrhe, osim ako se korisnik i davatelj ne dogovore drugačije u pisanom obliku odnosno se dogovor za odvjetničko/pravno zastupanje.

Za usluge koje pruža pružatelj usluge odnosno izvede pojedinačno, na prethodni zahtjev korisnika, koji korisnik šalje poštom, e-poštom, telefonom, internetskim chatom, video konferencijama odnosno u tu svrhu, pripremljeni internetski obrazac za kontakt objavljen na web stranici davatelja usluga, ugovor se zaključuje kada davatelj primi uplatu predračuna, koji davatelj šalje korisniku na njegovu e-mail adresu. Ako cijena takve usluge korisniku nije unaprijed poznata (zbog prirode same usluge), cijenu određuje davatelj usluga na temelju procijenjenog opsega posla, a korisniku se u pisanom obliku priopćuje na njegovu e-mail adresu. Na taj način pružatelj informira korisnika o cijeni usluge i pruža mu predračun za plaćanje usluge.

IX. Pojedinačno odnosno individualizirane usluge

Pojedinačno odnosno individualizirane (u daljnjem tekstu: individualizirane) usluge pružatelja usluga podrazumijevaju sve usluge i savjetovanje putem e-linkova (e-pošta, videokonferencije, web obrasci itd.) koji su individualizirani i prilagođeni specifičnim sadržajima korisnika odnosno kupaca. Oni su sastavljeni prema pitanju i prema opisu okolnosti (činjenica i dokaza). Korisnik prima individualizirane usluge na njegovu e-poštu adresu ili su mu pružene u obliku pravnog savjeta u stvarnom vremenu putem video konferencija ili na drugi način, ovisno o dogovoru korisnika i davatelja.

U cijenu su razrađeni savjeti o pitanju u odnosu na informacije koje je dao korisnik. Dodatni odgovori zatraženi od korisnika za primanje usluge, temeljeni na novim informacijama, naplaćuju se dodatno, ovisno o prethodnom dogovoru davatelja i korisnika.

Cijena individualizirane usluge – savjetovanja putem e-linka navedena je na web stranici, no davatelj izričito izjavljuje da se kupac slaže da se davatelj može jednostrano, po vlastitom nahođenju i bez ikakvog razloga povući iz izvršenja narudžbe odnosno ugovora samega (ne pruža uslugu), u slučaju da pružatelj nađe potencijalni sukob interesa ili procijeni da prethodno dostavljeni svežanj dokumenata i / ili dokaza, obseg, težina, složenost, nejasnoća pitanja i / ili druge okolnosti stvari nadilaze izvršenje naručene odnosno kupljene usluge. U tom slučaju, pružatelj usluga omogućuje kupcu da vrati novac kupcu za uslugu koja je već plaćena, ili se pružatelj i kupac dogovore o odgovarajućoj korekciji vrijednosti usluge i izdaju predračun ili. račun koji je kupac dužan platiti.

X. Izvršenje ugovora

Sve narudžbe dane putem internetske trgovine, osim onih posebno označenih odnosno za koje je vrijeme bitan element i dio ponuđenog proizvoda (nužne usluge pružatelja usluga), obrađivat ćemo što je prije moguće, obično u roku od 7 radnih dana, a u slučaju usluga video konferencija prilagodit ćemo termin video konferencije u istom razdoblju. U ekstremnim slučajevima, opskrba uslugama odnosno koordinacija termina (videokonferencijsko savjetovanje) traje do 10 radnih dana, u protivnom ponuditelj omogućuje kupcu da se povuče iz kupnje. Ako je prekoračen rok iz razloga na strani kupca, nije moguće odustati od ugovora.

Pružatelj će pružiti individualizirane usluge tijekom radnog tjedna od 8:00 do 16:00 u roku od 10 radnih dana od primitka naloga (osim ako su različiti i brži rokovi isporuke za odvjetničke usluge dio proizvoda). Ponuditelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor (i ne izvrši ugovor) u slučaju prenapučenosti ponuditelja. Ponudnik putem e-maila obavještava kupca. U slučaju otkazivanja izvršenja naloga od strane ponuditelja, novac se vraća kupcu, a kupac se s tim slaže i nema drugih zahtjeva prema ponuditelju.

Sukladno paragrafu 5 članka 43 Zakona o zaštiti potrošača, korisnik nakon zaključenja ugovora s pružateljem nema pravo odustati od ugovora, što se ne odnosi na proizvode ili usluge za koje davatelj potencialno izričito navede da je odustajanje moguće.

XI. Odustajanje od ugovora

Ovisno o prirodi odvjetničkih usluga i pravnih savjeta pružatelja usluga, nakon izvršenja ugovora nije moguće odustati od ugovora, jer su to usluge i / ili proizvodi koji su:

 • pripremljeni odnosno prilagođeni specifičnim potrebama i pitanjima potrošača i prilagođeni njihovim osobnim potrebama (savjetodavne usluge), ili
 • digitalni sadržaj (proizvodi) koji se ne isporučuju na opipljivom mediju ako je pružanje usluge započelo na osnovu izričitog prethodnog odobrenja i uz pristanak potrošač

Davatelj omogućuje kupcu odustajanje od ugovora odnosno narudžbe u slučaju savjetodavnih usluga (zakupljeno vrijeme savjetovanja) do 48 sati prije izvršenja između davatelja i kupca dogovorenog roka za video konferencije ili pružanje usluga. Kupac ima mogućnost odgoditi ugovoreni rok u drugi odgovarajući rok ili se povući iz narudžbe, a ponuditelj kupcu vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ugovora ili naloga od strane kupca u roku manje od 48 sati od dogovorenog izvršenja narudžbe, ponuđač će zadržati 50% plaćanja, ostatak će vratiti kupcu.

XII. Pravna upozorenja i oslobađanje od odgovornosti

Davatelj nastoji osigurati najkvalitetniji i ažurirani sadržaj, ali izričito naglašava da su svi proizvodi i usluge i bilo koje druge informacije na web mjestu davatelja dostupne korisniku kakve jesu, bez ikakvih jamstava za ispravnost i upotrebljivost od strane korisnikovog posla i u svrhu korisnika.

Ponuditelj poštuje iskrenu i poštenu poslovnu praksu i očekuje da kupac pregleda konačnu naplatu prije plaćanja i u slučaju nepravilnosti na to upozori. Obvezuje kupca da bude odgovoran za pravne transakcije koje nastanu nakon plaćanja kupoprodajne cijene, te na taj način priznaje ispravnost konačne nagodbe i naručene robe. Fotografije proizvoda su simbolične i ne odražavaju stvarnu situaciju.

Usluge pojedinog pružatelja usluga (pravna mišljenja i / ili pravne procjene) izrađuju se u skladu s potrebnom i zahtjevnom pažnjom i na temelju podnesenog pitanja, činjenica i dokaza koje je dao klijent, pozitivnog zakonodavstva i prakse nadležnih sudova u vrijeme pružanja usluge. Davatelj pruža uslugu prema podacima i dokumentaciji koje je pružio korisnik. Pružatelj ne jamči da će korisnik biti u stanju riješiti ili poboljšati svoju pravnu situaciju, problem, zaplet ili kompliciranje savjetima koje dobije od usluge. Davatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu u bilo kojem obliku koji proizlazi iz korisnika jer je slijedio savjete koje je primio u sklopu usluge.

Mišljenje regulatornih tijela ili sudova o tom pitanju može se razlikovati od mišljenja iskazanog u pružateljevim uslugama. Bilo koji pravni savjet nije primjenjiv u slučaju promjene zakonodavstva i / ili sudske prakse. Bilo koja pravna mišljenja nisu izravno primjenjiva u sudskim postupcima.

Pojedinačne usluge pružatelja usluga (pravna mišljenja i / ili pravne procjene) daju se za potrebe korisnika odnosno kupca koji nije namijenjen distribuciji trećim osobama, poslovna je tajna povjerljive prirode zaštićena Zakonom o odvjetništvu.

Sva komunikacija između davatelja i kupca o predmetu slučaja / izdanja smatra se povjerljivom privilegiranom komunikacijom i dio je zaštite povjerljivih odnosa klijenta i odvjetnika odnosno odvjetničkoga društva u skladu s pravom koje vrijedu u Zakonu o odvjetništvu.

Pružatelj ne jamči da će Korisnik kroz davateljeve proizvode i / ili usluge postići željeni cilj, svrhu ili uspjeh koji slijedi u svom poslu ili aktivnosti.

Priroda pravnih i pravnih savjeta je mandatni ugovor.

Proizvodi (e-dokumenti) su informativne prirode i trebaju biti prilagođeni specifičnim potrebama kupca kao i potrebama ili prirodi slučaja u određenom primeru.

Usluge davatelja u obliku pravnih savjeta i mišljenja su informativne prirode i pružaju se na temelju dostupnih informacija i dokumenata koje korisnik pruža pružatelju ili kupcu. U slučaju svjesno i / ili nesvjesno skrivenih činjenica i dokaza koje je osigurao korisnik ili kupac, može se dati pravna ocjena ili mišljenje davatelja, koje je bitno drugačije odnosno u ekstremnim slučajevima to u potpunosti odstupa od datih prijedloga, ideja, mišljenja i ispravnih procjena, te stoga može biti potpuno pogrešno.

Davatelj neće biti odgovoran za bilo kakve izravne ili neizravne štete ili neugodnosti koje kupac ili treće strane mogu prouzrokovati u korištenju ili u vezi s korištenjem sadržaja davatelja. Također nije odgovoran za štetu koja može nastati korisniku kao posljedica neaktivnosti ili nepristupačnosti web stranice odvjetničkog ureda, internetske trgovine odvjetničke tvrtke ili bilo koje njegove podstranice.

XIII. Zaštita osobnih i drugih podataka

Davatelj se pridržava normi Zakona o zaštiti osobnih podataka, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR i Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u Odvjetničkom uredu Stušek d.o.o., koji uređuju obradu osobnih podataka, postupke i sigurnosne mjere, uključujući odgovornost i kontrolu u procesu njihove obrade.

Svi osobni podaci korisnika internetske trgovine povjerljivi su i ni u kojem slučaju neće biti otkriveni neovlaštenoj osobi. Kupnja putem interneta zahtijeva prikupljanje određenih osobnih podataka. Podaci koje korisnik pruža davatelju usluga ne pružaju se trećim osobama, osim u svrhu potvrđivanja valjanosti kupnje i fakturiranja kupljenih proizvoda te računovodstva pravilnog knjiženja poslovnih događaja.

Ne dijelimo podatke s trećim osobama, osim s ugovorima s kojima imamo ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani za iste standarde zaštite osobnih podataka kao i kontrolor.

Osobne podatke prikupljamo uz izričit pristanak ili uz pristanak pojedinaca. U njima se čuvaju odobrenja zajedno sa njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobijena.

Datoteke osobnih podataka pohranjujemo na području Republike Slovenije i ne prenosimo ih u druge zemlje.

Kupnjom iz internetske trgovine izričito se slažete da se vaši osobni podaci koje dajete u trenutku narudžbe pohranjuju i koriste isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbe, a vaša e-adresa može se koristiti za informiranje o svim ažuriranjima ili uslugama pružatelja usluga.

U skladu sa navedenim, dajemo sljedeće informacije:

 • podaci za kontakt tvrtke,
 • svrhe, baze i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,
 • vrijeme zadržavanja pojedinih vrsta osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka,
 • pravo podnošenja žalbe u vezi s obradom osobnih podataka,

1. Koje podatke prikupljamo?

Ako ste posjetitelj web stranice, podatke o vama prikupljamo samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluga ili ste pretplatnik usluga koje pruža tvrtka, također prikupljamo druge osobne podatke o vama koji su nam potrebni za izvršavanje usluga koje ste naručili i / ili koje koristite. Ti osobni podaci su:

– ime i prezime
– kontaktna adresa e-pošte
– kontakti telefon
– IP adresa
– podaci o ponudi prema vašem zahtjevu (vaša adresa, porezni broj).

2. Tko upravlja stranicom?

The website is operated by the provider – personal data processor:

Web stranice upravlja davatelj – obrađivač osobnih podataka:
Odvjetnički ured Stušek d.o.o.
Ljubljanska cesta 14
3000 Celje
Registracijski broj: 6735622000
Kontakti za korisnike u vezi s obradom osobnih podataka:
Telefon: +386 3 82 82 100
e-mail: info@stusek.si

Za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka obratite se ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka u Odvjetničkom uredu Stušek doo, odvjetniku Janezu Stušku na: +386 3 82 82 100, e-mail: janez@stusek.si

3. Korištenje i prijenos korisničkih podataka

Kad na našoj web stranici prikupljamo korisničke podatke, to činimo kako bismo vam pružili što ugodnije korisničko iskustvo. Nećemo prodavati, dijeliti ili na drugi način prenositi vaše podatke trećim osobama, osim radi pružanja sljedećih usluga:

 • izvršenje naručene poslovne djelatnosti
 • moguće obavijesti o vijestima i uslugama dobavljača;
 • informacije o poteku i isteku ugovornog odnosa, trenutnim inovacijama, proizvodima i uslugama dobavljača;
  kontaktiranje putem e-pošte ili pošte tvrtke kao dio provjere zadovoljstva.

Aktivno nastojimo poduzeti sve potrebne korake kako bismo osigurali najvišu moguću sigurnost podataka i poštivali zakonske odredbe pri radu s korisničkim podacima. Svi naši zaposlenici moraju poštivati povjerljivost vaših osobnih podataka.

Podatke ćemo koristiti samo kako je gore opisano ili kako smo objasnili kada zahtijevamo informacije.

4. Upotreba kolačića

Kao i većina drugih web lokacija, i naša povremeno koristi “kolačiće” kako bi zaštitila određene podatke na tvrdom disku ili drugi lokaciji na vašem računalu. To znači da vaš web preglednik “pamti” određene postavke. Uz to, kolačići nam pomažu u određivanju kako koristite našu web stranicu. Neki web preglednici nude mogućnost da vas obavijeste o postavkama kolačića i odbiju ih; ako ga koristite, može se dogoditi da nisu sve značajke naše web stranice u potpunosti dostupne. Možete postaviti preglednik da bude obaviješten o postavkama kolačića i da odaberete hoćete li ih prihvatiti u određenim slučajevima ili općenito isključiti kolačiće (ako ne prihvaćate kolačiće, možete ograničiti funkcionalnost naše web stranice.) Ako dođete do veze koju koriste treće osobe putem linka na našoj web stranici, tada je moguće da postoji još jedan dogovor o kolačićima. Naša politika privatnosti odnosi se samo na našu web lokaciju.

 

5. Svrhe obrade i osnova obrade podataka

5.1. Obrada na temelju ugovora:

Kao dio ostvarivanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza, pružatelj obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, zaključivanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obavijest o svim promjenama, dodatne pojedinosti i upute za uporabu usluga, za rješavanje bilo kakvih tehničkih problema, prigovora ili reklamacija, naplate za usluge i u druge svrhe potrebne za obavljanje ili stupanje u ugovorni odnos između tvrtke i pojedinca.

Prilikom naplate za usluge temeljene na poreznim pravilima, također dobijamo i obrađujemo vašu fakturu radi ispravnog fakturiranja.

 

5.2. Obrada utemeljena na zakonu:

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje lažne upotrebe i zlouporabe usluga, radi osiguranja stabilnog i sigurnog rada sustava i usluga, kao i za potrebe provedbe mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva kvalitete i otkrivanja tehničkih nedostataka sustava i usluge.

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke također koristimo u svrhu potencijalnog izvršenja, sudskog i izvanvaspravnog oporavka.

U skladu s Općom uredbom, tvrtka u slučaju sumnje na zlouporabu može obraditi na razuman i proporcionalan način podatke o pojedincima u svrhu prepoznavanja i sprečavanja moguće prijevare ili zlouporabe te, prema potrebi, te informacije proslijediti drugim pružateljima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji , državnemu tužiteljstvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja budućih zloupotreba ili prijevara, podaci o povijesti identificiranih zlostavljanja ili prijevara u vezi s pojedincem, poput podataka o pretplatnicima i, primjerice, IP adrese, mogu se čuvati najviše pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

 

5.3. Suglasnost za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka također se može temeljiti na vašem pristanku davatelju usluge.

Pristanak se može, na primjer, odnositi na informiranje o ponudama, prednostima i poboljšanjima usluga koje pruža pružatelj usluge. Svrha takvih podataka je približiti usluge vašim potrebama i željama i na taj način povećati njihovu korisnu vrijednost za vas. Obavijest se vrši preko kanala koje ste odabrali u dogovoru. Možete otkazati svoju obavijest u bilo kojem trenutku na način naveden u Pravilima o privatnosti.

Možete u bilo kojem trenutku povući ili izmijeniti svoj pristanak na isti način na koji ste ga dali ili na bilo koji drugi način kako je definirano u Pravilima o privatnosti, dok tvrtka zadržava pravo identificirati kupca. Promjena pristanka može se organizirati, između ostalog, e-poštom na adresu info@stusek.si ili pisanim zahtjevom koji se šalje na adresu sjedišta tvrtke.

Povlačenje ili promjena pristanka odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju vašeg pristanka. Valjana je vaša posljednja suglasnost koju smo dobili. Mogućnost opoziva pristanka ne predstavlja prava na odricanje u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom.

 

6. Ograničenja u prijenosu osobnih podataka

Ako je potrebno, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince da izvode određene radove koji doprinose našim uslugama. U takvom slučaju, tvrtka također može dati osobne podatke takvim pomno odabranim vanjskim obrađivačima koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka ili bitno identičan ugovor ili drugi obvezujući dokument („Ugovor o obradi osobnih podataka“). Takve ćemo podatke prenositi ili stavljati na raspolaganje vanjskim procesorima samo u mjeri koja zahtijeva određenu svrhu. Ove podatke vanjski obrađivač ne može koristiti u bilo koje druge svrhe, ispunjavajući barem sve standarde obrade osobnih podataka predviđene važećim zakonom. Vanjski obrađivači ugovorno su dužni poštivati povjerljivost vaših osobnih podataka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva, ponuditelj će osobne podace dostaviti nadležnim državnim tijelima koja za to imaju pravnu osnovu, osim iznimki predviđenih Zakonom o odvjetništvu. Ponuditelj će, prema uvjetima iz Zakona o odvjetništvu, npr. biti u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve sudova, tijela za provođenje zakona i drugih nacionalnih tijela, što može uključivati nacionalna tijela druge države članice EU-a.

 

7. Period zadržavanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja podataka određeno je kategorijom pojedinačnih podataka. Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je nužno da bi se postigla svrha radi koje su prikupljeni ili dodatno obrađeni, ili do isteka zastarjelih rokova za izvršavanje obveza ili zakonskog roka čuvanja.

Podaci o naplati i povezani podaci za kontakt pojedinaca mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpunog plaćanja usluge ili do isteka zastarjelih rokova u odnosu na pojedinačni zahtjev, a prema zakonu može biti od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon kraja godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ostale podatke dobivene iz vašeg pristanka zadržavamo do opoziva.

Nakon isteka roka zadržavanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakonom nije drugačije određeno za svaku vrstu podataka.

 

8. Pružanje i ažuriranje

Ako želite pregledati podatke koje smo pohranili o vama, kontaktirajte nas telefonom ili e-poštom. Rado ćemo vas obavijestiti o tim podacima. Dostupni smo na tel. +386 3 82 82 100 ili putem e-maila na info@stusek.si

 

9. Prava

Uvjeravamo vas da ćemo bez ikakvog odgađanja ispuniti sva prepoznata prava i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. Pridržavamo si pravo produžiti razdoblje za ostvarivanje vaših prava za najviše dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj primljenih zahtjeva. Ako postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji je podnio zahtjev u vezi s jednim od svojih prava, možemo zahtijevati pružanje dodatnih informacija potrebnih za potvrdu identiteta subjekta podataka.

Ako su zahtjevi subjekta podataka očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zato što se ponavljaju, zadržavamo pravo naplaćivanja razumne naknade ili odbijanja postupanja po primljenom zahtjevu.

U skladu sa sektorskim zakonodavstvom, dopuštamo vam da iskoristite sljedeća prava u vezi s obradom osobnih podataka, naime:

 • Pravo na zaborav – ako pojedinac više ne želi da se njegovi osobni podaci pohranjuju i obrađuju od voditelja obrade i pod uvjetom da nema legitimnih razloga za njegovo daljnje zadržavanje, može u bilo kojem trenutku zahtijevati od voditelja obrade da izbriše njegove podatke.
 • Pravo znati koliko se dugo osobni podaci pohranjuju.
 • Pravo zatražiti pristup ili ispravku, brisanje, prigovor ili prigovor na obradu osobnih podataka.
 • Pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
 • Pravo na prenosivost – pojedinac može, koliko god želi, zahtijevati od obrađivača da mu da osobne podatke koji se odnose na njega, koje je dao voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku.
 • Pravo na žalbu i sankcioniranje – pojedinac ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, kao i pravo žalbe na odluku nadzornog tijela ili, u slučaju da nadzorno tijelo ne postupi, pravo na naknadu i odgovornost.
 • Pravo da se ne podliježu mjerama koje proizlaze isključivo iz profiliranja, analize ili predviđanja pomoću automatiziranih sredstava za obradu.
 • Pravo na povlačenje pristanka – pojedinac ima pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka, posebno u slučaju izravnog marketinga

Subjekt podataka ima pravo podnijeti žalbu u vezi s obradom osobnih podataka. Svoju žalbu u vezi s obradom osobnih podataka pošaljite na e-mail adresu info@stusek.si ili preporučenom poštom u sjedište organizacije.

Isto tako, svaki subjekt podataka ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informacije ako smatra da obrada osobnih podataka koji se odnose na njega krši odredbe iz područja zaštite osobnih podataka.

 

XIV. Rješavanje sporova

Moralni sporovi rješavaju se međusobno. Ako se ne postigne dogovor, spor će se riješiti kod nadležnog suda u Celju. Korisnik ima mogućnost samostalnog rješavanja sporova i drugih pravnih lijekova na sudovima koji su nadležni za suštinu predmeta.

Korisnik može poslati odgovarajuće sporazume, komentare, zahtjeve i izjave proistekle iz ugovora s ponuditeljem na adresu Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, oz. na e-adresu: shop@stusek.si.

U pet radnih dana ponuditelj bi potvrdio da je podnio žalbu i obavijestio korisnika grada da je obaviješten i da je obavijestio postupak o postupku. Ponuditelj traži da, u najboljem slučaju, sporove rješava obostrano.

S obzirom na prirodu industrijskih usluga i regulirane djelatnosti industrije, nadzor nad primjenom industrije također provodi Odvetnička zbornica Slovenije. Korisnici mogu tvrditi svoja prava koja proizilaze i iz prirode sektora prije navedenog tijela vlasti oz. Odvetničko zbornico Slovenije.

U skladu s pravnim normama, ne dopušta nepoštenom izvozniku vanjskog spora za potrošačke sporove kao nadležnom za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao lako steći u skladu sa Zakonom o izvanrednom rješavanju potrošačkih sporova. Podružnica Stušek d.o.o., koja kao pružatelj usluga omogućava sveobuhvatnu trgovinu na slovenskom području, na svojoj će web stranici objaviti elektroničku vezu na platformu za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je besplatna za potrošače na linku OVDJE.

Ta Uredba predviđa izuzeće od Zakona o vanjskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredba (EU) br. 1095/2010. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o sveobuhvatnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama Uredbe (EZ) br 2016/2004 i Direktivom 2009/22 / EC.

 

XV. Sigurnosti

Davatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane svih predanih dokumenata i osobnih podataka, naloga i plaćanja.

 

XVI. Završna odredba

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana važenja, koji je naveden u zaglavlju dokumenta, a ponuditelj ih može izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Version: 1.0
Validity from: 7/1/2019