Prijava v
infOPS

Brzo

24/7 pristup dokumentima

Stručno

do najboljih zakonskih rješenja

Kreativno

Izvan okvira rješenja

Individualno

slušamo naše kupce

Stusek, stručno po savjesti!

O odvjetničkom uredu

U Odvjetničkom uredu Stušek d.o.o. formiramo tim koji se temelji na kvalitetnom odnosu prema svim sudionicima. Usmjereni smo na dodanu vrijednost i zajedničke ciljeve te težimo vrlo visokoj razini profesionalizma. Našim kupcima pružamo jedinstvenu ulaznu točku za suočavanje sa izazovima.

Više >

Pravno svetovanje na daljavo

To je savjetovanje koje se provodi u obliku video konferencije (glas i slika) ili audio konferencije (glas). Namijenjeno je svima koji iz vrijemenskih, geografskih, organizacijskih i sličnih razloga ne mogu osobno razgovarati.

Varno kriptirano komuniciranje

Svim klijentima Odvjetničkog ureda Stušek d.o.o. predlažemo kriptografski sigurnu vezu za e-poštu i telefonsku komunikaciju, jer to diktira priroda odvjetničkog rada, gdje je povjerljivost ključna.

Link center

U slučaju složenijih stvari, gdje je potrebno okupiti pravne stručnjake i stručnjake odgovarajuće struke i na taj način pružiti cjelovita rješenja, u Odvjetničkom uredu Stušek d.o.o. djelujemo kao Link centar.

Aplikacija hOPS Odvjetnik

Mobilna aplikacija hOPS Odvjetnik pruža trenutno odvjetničko savjetovanje u različitim pravnim situacijama, šalje brzu poruku odvjetniku, pomaže u brzom osiguravanju dokaza, govori vam kako postupiti u postupku GDPR-a, kako postupiti s upadima u informacijski sustav, kako brzo pružiti odvjetniku ključne dokumente iz postupka, u napredni verziji: hitna odvjetnička pomoć na mjestu istrage.

Više >

Instaliraj odmah

Aplikacija hOPS Odvjetnik dostupna je u Android i iOS verziji. Možete je preuzeti s Google Play-a ili iz App Store-a klikom na ikonu dolje.

Video konferencija s odvjetničkim uredom

Radi lakše i brže komunikacije s vama i potrebama udaljenih klijenata, klijenata iz inozemstva, pravne ili odvjetničke on-the-fly pravne podrške tvrtkama, koje žele raditi na svojim lokacijama i stvaranju multi okruženja odnosno veći broj specijaliziranih timova, koji se okupljaju u virtualnoj konferencijskoj dvorani, nudimo vlastita rješenja za videokonferencije.

Prednosti vlastitog rješenja za video konferencije:

 • visoka sigurnost (zadano šifriranje i napredne sigurnosne postavke) i fleksibilnost;
 • izvrsna kvaliteta zvuka;
 • anonimnost (nikad ne trebate stvarati račun);
 • lakši daljinski rad (dijeljenje radne površine, PPT prezentacije i slično);
 • brza veza korisnika putem prilagođenih URL-ova (upotreba web preglednika – nema potrebe za koordinacijom platformi, programa, komunikacijskih sredstava);
 • istodobni rad na trenutnom dokumentu (izbrisano: putem Etherpad tehnologije).

Naša komunikacija teče jednostavno u web-pregledniku. Nema potrebe za instaliranjem softvera ili aplikacije na prijenosnim uređajima. Osim glasovne i video komunikacije, rješenje nudi strujanje cijele radne površine, samo nekoliko prozora, dijeljenje dokumenata i slično.

 

Treba li procjena probabljivosti uspjeha?

Dobro poznavanje šansi za uspjeh u postupku može vam uštedjeti mnogo novca. Pomaže vam u donošenju odluka. Savjetuje se da prije ili za vrijeme postupka dobijete procjenu i odlučite hoćete li započeti ili nastaviti postupak ili koji je postupak najprikladniji za vaš slučaj.

Posebnosti i područja rada

Odvjetnički ured Stušek d.o.o. pokriva sva područja pravnog / odvjetničkog zastupanja i pravne savjetodavne usluge. Naši specijaliteti su:

PRAVNA POSLOVNA SAVJETODAVNA PODRŠKA

Najbolji je zakon koji ne vodi do suda. Uz pravi pristup, pažljivo planiranje i pravne savjete, po ključu 80/20, podržavamo vaše poslovanje.

Nudimo vam:

 • vođenje postupaka osnivanja poduzeća i izrade odgovarajućih akata
 • usluge poslovnog savjetovanja
 • vođenje skupština
 • medijska strategija i komunikacija s javnošću i medijima
 • due diligence poduzeća
 • sudjelovanje u pregovorima i sastavljanju ugovora
 • savjetovanje, sastavljanje akata i zastupanje u postupcima zaštite poslovne tajne i zaštite osobnih podataka
 • priprema svih vrsta internih akata poduzeća
 • upravljanje procesima promjena statusa tvrtke i reorganizacije
 • provođenje postupaka za povećanje i smanjenje temeljnog kapitala poduzeća
 • savjetovanje i zastupanje u partnerstvima
 • savjetovanje i vođenje postupaka promjene vlasništva – prodaja poslovnih udjela, dionica
 • vođenje postupaka u skladu sa zakonom o preuzimanju
 • pribavljanje regulatornih odobrenja
 • vođenje postupka likvidacije korporacija
PRAVNA SAVJETNA POMOĆ OSOBAMA JAVNOG PRAVA

Pravna podrška pravnim osobama u segmentu B2G, s ciljem pronalaženja optimalnih rješenja za subjekte javnog i privatnog prava.

Nudimo vam:

 • provođenje postupaka za osnivanje javnopravnih subjekata (javnih ustanova, agencija, komora itd.) i izrada odgovarajućih akata
 • savjeti o svakodnevnom poslovanju subjekata javnog prava
 • vođenje sastanaka vijeća zavoda, javnih agencija, komora
 • medijska strategija ili strategije i komunikacija s javnošću i medijima
 • due diligence javnih pravnih osoba
 • sudjelovanje u pregovorima i sastavljanju ugovora
 • savjetovanje, sastavljanje akata i zastupanje u postupcima zaštite poslovne tajne i zaštite osobnih podataka
 • priprema svih vrsta internih akata osobam javnog prava
 • vođenje procesa promjena statusa i procesa reorganizacije
 • vođenje postupaka za kupnju ili prodaju udjela u osobi javnog ili privatnog prava
 • vođenje likvidacijskog postupka osob javnog prava
PRAVO MODERNIH I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

U vrijeme kada ovisimo o suvremenim informacijskim tehnologijama, Odvjetnički ured Stušek d.o.o. sužava raskorak između prava i informatike odnosno moderne tehnologije, kombinirajući iskustva u informacijskom pravu i pravu modernih tehnologija.

Nudimo vam:

 • pravni savjeti i procjena rizika u vezi s poslovanjem, ugovaranjem i drugim pravnim aktima iz područja suvremene informacijske tehnologije
 • izrada sporazuma o neotkrivanju podataka (Non-Disclosure Agreement) o uvođenju i korištenju informacijskih tehnologija
 • priprema ugovora o autorskim pravima i prijenos prava na informacijsku tehnologiju
 • pravna podrška usklađenosti s propisima prilikom uvođenja (novih) informacijskih tehnologija
 • priprema zahtjeva za elektroničko osiguranje dokaza za potrebe građanskog, kaznenog i drugog sudskog postupka
 • pregled i rudarstvo elektroničkih podataka (data mining) u svrhu pravnog i drugog postupka
 • pravna podrška inspekcijskim i drugim postupcima u vezi s korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija
ZAKON O MEDIJIMA I ODNOS SA JAVNOŠĆU

Podrška održavanju ugleda pravnih osoba, zaštitnih znakova i fizičkih osoba.

Savjetujemo vam postupak i komunikaciju s medijima, javnošću, kao i vaš izravni nastup na društvenim mrežama.

Nudimo vam:

 • pravna zaštita u građanskom i kaznenom postupku u slučaju zadiranja u vaša osobna prava
 • formulacija strategije i komunikacija s javnošću i medijima
 • priprema zahtjeva za objavu ispravke i iznošenje suprotnih činjenica
 • vođenje postupaka za upis u registar medija
 • pravna procjena oglašavanja u smislu sukladnosti s relevantnim propisima
 • priprema i podnošenje zahtjeva za uklanjanje na stranim web portalima (YouTube, Google, Facebook, itd.) u slučaju kršenja vaših osobnih prava
ZASTUPANJE ZA MODELE I ŽIGOVE

Strategija dizajna branda i zastupljenost pred slovenskim i europskim uredima, kao i pomoć na međunarodnoj razini.

Vodimo registraciju, parnice i punu podršku razvoju žigova na slovenskoj i europskoj razini.

Registrirani smo kao profesionalni zastupnici žigova u Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo pod brojem br. 80964 (EUIPO) i kao zastupnici za modele i žigove Ureda za intelektualno vlasništvo Republike Slovenije pod registracijskim br. 250 (UIL RS).

Nudimo vam:

 • provođenje postupaka za registraciju žigova i drugih prava intelektualnog vlasništva
 • pravna zaštita u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva
 • pomoć u izradi strategije i brendiranju unutar link centra (brendiranje)
 • podrška za formiranje portfelja i upravljanje žigovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva
 • strateški pravni savjeti u vezi s upravljanjem i izvršavanjem vaših prava intelektualnog vlasništva
 • upiti i pravni savjeti o dostupnosti i učinkovitosti registracije žiga, patenta, modela i drugih prava intelektualnog vlasništva
 • priprema ugovora o autorskim pravima, licenčnih ugovora
POSTUPCI LIKVIDACIJE

Provodimo postupak likvidacije poduzeća i pravnih osoba javong prava. Pružamo sudsko i izvansudsko zastupanje i pravne savjete u postupku nesolventnosti.

Nudimo vam:

 • due diligence poslovni pregledi
 • procjena pravnih i poslovnih rizika i analiza odgovarajućih mjera
 • strateški pravni savjeti o planu i tijeku postupka likvidacije
 • priprema pravnih akata za pokretanje postupka likvidacije
 • vođenje postupka likvidacije
 • zastupanje vjerovnika, suradnika, uprave, stranaka u postupku likvidacije, stečaja i postupka prisilne nagodbe
URED ZA MIRENJE

Mirenje je namijenjeno fizičkim osobama, pravnim osobama i tijelima javne vlasti.

Mirenje je postupak alternativnog rješavanja spora uz pomoć treće – neutralne osobe, tj. posrednika, da pomogne strankama postići dogovor. Proces mirenja je neformalan, ali strukturiran i provodi se u određenim fazama. Postupak je povjerljiv kako bi se klijenti osjećali sigurno, a to pomaže da se spor riješi lakše.

Prednosti postupka mirenja:

 • brzo i sporazumno rješenje spora
 • niska cijena
 • rješenje se postiže u obliku dogovora ili sudske nagodbe između strana, pri čemu stranke imaju mogućnost zajedničkog stvaranja rješenja i aktivne suradnje
 • rješenje je pravno na snazi čim se potpiše sporazum
 • proces je dobrovoljan i povjerljiv
OSOBNA ZAŠTITA PODATAKA

Uredba i provjera usklađenosti poslovanja sa zahtjevima Europske opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredba između ostalog predviđa:

 • uspostavljanje evidencija o osobnim podacima
 • stroži uvjeti za obradu osobnih podataka
 • poštivanje koncepta ugrađene privatnosti (privacy by design)
 • priprema procjene utjecaja na zaštitu osobnih podataka
 • imenovanje službenika za zaštitu podataka (data protection officer)
 • obavještavanje nadzornog tijela i fizičkih osoba u slučaju kršenja zaštite osobnih podataka (obavijest o kršenju podataka)
 • mnogo veće novčane kazne za prekršitelje – maksimalna kazna tako će biti 20.000.000 € ili 4% ukupnog godišnjeg prometa, ovisno o tome koji je viši
 • mogućnost dobivanja certifikata i usvajanja određenih kodova u području zaštite osobnih podataka.

Ovo je jedna od ključnih tema koje zanimaju odbore, nadzorne odbore, poduzetnike i IT izvođače koji pružaju podršku drugim tvrtkama.

U sklopu pravne savjetodavne podrške, Odvjetnički ured Stušek d.o.o. Nudimo cjelovita rješenja i dosljednost poslovanja u svijetu GDPR-a, zaštitu osobnih podataka kao i zaštitu tajnih podataka i poslovnih tajni. S našim stručnjacima s bogatim iskustvom na području zaštite osobnih podataka, pružamo vam pravnu savjetodavnu podršku za uspostavljanje posebnih pravnih pravila po mjeri koja se od vaše organizacije zahtijeva u pogledu sadržaja. Također pružamo tehnički test otpornosti na stres unutar veznog centra. Ovo je cilj da se osigura da regulatorni okvir unutar tvrtke bude u skladu s aktivnostima tvrtke. To osigurava usklađenost tvrtke (compliance).

Stoga naše usluge nisu namijenjene samo formalnoj pripremi i uspostavljanjem pravila za zakonsku usklađenost vaše organizacije s GDPR-om, nego osiguravajući da vi i vaša organizacija koristite zaštitu osobnih podataka kao svoju komparativnu prednost i da je stvarna situacija u skladu s zabilježenom.

Trgovačko pravo
Zakon zaštite osobnih podataka
Zakon o informacijskoj tehnologiji
Zakon o intelektualnom vlasništvu
Pravo tržišnog natjecanja
Zakon o naknadi
Zakon o javnoj nabavi
Pravna provjera
Druga područja pravnog savjetovanja i zastupanja
Telekomunikacije
Pravo zaštite okoliša
Pravo ljudskih prava
Građansko pravo
Odštetno pravo proizvodnje
Obiteljsko pravo
Pomorsko pravo
Vodno pravo
Pravo društava s rizičnim kapitalom
Sportsko pravo
Radno pravo
Odštetno prao
Due diligence pregledi
Preuzimanja i spajanja
Pravo EU
Pravo o kockanju
Pravo zaštite potrošača
Medicinsko pravo
Međunarodno trgovačko pravo
Pravo državnih potpora
Pravo vira obnovljive energije
Kazneno pravo
Pravo o oglašavanju
Alternativno rješenje spora
Upravno pravo
Oružno pravo
Prehrambeno pravo
Porezno pravo
Arbitražno pravo
Zrakoplovno pravo
Bankarsko pravo
Građevina
Energetika
Nekretninsko pravo
Pravo osiguranja
Int. humanitarno i ratno pravo
Transportno pravo

Definicija cijene

Cijena odvjetničkih usluga unaprijed je dogovorena s nama. Nakon kratkog upoznavanja sa stvarnom situacijom i dokumentacijom, moći ćemo vam dati okvirnu procjenu troškova ili napraviti odgovarajuću ponudu. Odvjetničke usluge naplaćujemo u skladu s važećim Zakonom o odvjetništvu i Odvjetničkom tarifom, koji omogućuje i sklapanje posebnog sporazuma o (različitoj) metodi računovodstva. U skladu s tim, nudimo sljedeće opcije naplate:

 • po Odvjetničkoj tarifi
 • po Odvjetničkoj tarifi- s modificiranom vrijednošću odvjetničke točke
 • po vrijednosti sata
 • prema satnoj vrijednosti – određuje se sadržajem usluge (razpršeni sati)
 • paušalni iznos – za cijeli postupak ili projekt
 • paušalni iznos – za svaku fazu procesa ili projekta
 • druge načine koji su u skladu sa Zakonom o odvjetništvu i Odvjetničkom tarifom

U svakom slučaju s vama biramo metodu koja je u vašem slučaju optimalna.

Često postavljana pitanja

Ne možete pronaći odgovor?

Imate li pravno pitanje i ne znate kako se pravilno riješiti stvari ili gdje pronaći odgovor?

Kontaktirajte nas: Telefon:+386 (0)3 82 82 100 E-mail: info@stusek.si

Odvjetnički ured Stušek d.o.o. Možete nas kontaktirati telefonom +386 (0)3 82 82 100, e-mail info@stusek.si ili osobno u našim poslovnicama.

Radi lakšeg organiziranja vašeg i našeg vremena, predlažemo da rezervirate termin za uvodni razgovor.

U korporativnom i maloprodajnom segmentu od najveće je važnosti dobra priprema, pa vam želimo pomoći oko nekih osnovnih smjernica.

Da bi uvodni razgovor bio brži i optimalniji, predlažemo vam da pripremite svu relevantnu dokumentaciju i kratki opis činjenica.

U slučaju složenijih stvari, gdje je već u fazi pripreme očito da oni zahtijevaju projektni pristup radu, predlažemo da zamislite ključne dionike, razmislite o indikativnom financijskom planu ili evaluaciji, vrijednosti projekta, raspoređivanje odgovarajućih resursa, vremenskom okviru i planu.

U Odvjetničkom uredu Stušek d.o.o. cijena odvjetničkih usluga unaprijed je dogovorena. Već na uvodnom sastanku, nakon upoznavanja stvarne situacije i pregleda relevantne dokumentacije, moći ćemo vam dati okvirnu procjenu troškova za svaku fazu procesa kao i za cijeli proces ili projekt.

Više informacija o cijenama i cijenama možete pronaći na našoj web stranici ili nas direktno kontaktirati.

Korisni linkovi

Provjerite lokaciju odvjetničkog ureda Stušek prije posjete!

Kontaktirajte nas

Odvjetnički ured stušek

Odvjetnički ured Stušek d.o.o. nalazi se u Celju. Nazovite nas kako biste rezervirali svoj termin.

Celje: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 82 82 100
Fax: +386 (0)3 82 82 101
E-adresa: info@stusek.si
Skype: OPStusek