Prijava v
infOPS

FEDS in infOPS

Naziv operacije: Fizični in elektronski dokumentarni sistem in sledljivost ter e-odvetnik (infOPS)

Kratica operacije: FEDS in infOPS

 

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. je inovativna odvetniška pisarna, ki pri poslovanju uporablja sodobne tehnološke rešitve. Odvetniške storitve in svetovanje s tem postane hitro in enostavno dostopno uporabnikom širom po svetu. Usmerjeni smo v dodano vrednost ter k skupno zastavljenim ciljem in  težimo k zelo visoki stopnji strokovnosti. Našim strankam zagotavljamo enotno vstopno točko za reševanje izzivov.

Namen: Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostaviti elektronsko poslovanje Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. ter s tem doseči lažji vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge. Povečati želimo domačo in mednarodno konkurenčnost Odvetniške pisarne Stušek d.o.o., okrepiti želimo že vzpostavljene poslovne odnose s tujimi partnerji in povečati možnosti za poslovanje s poslovnimi partnerji na obstoječih in novih tujih trgih.

Cilj: Položaj na trgu želimo okrepiti z nadgradnjo poslovnih procesov v obliki e-poslovanja, s projektom e-odvetnik (infOPS), s prisotnostjo digitalnih vsebin na svetovnem spletu in s posodobljeno spletno stranjo, ki bo našim kupcem dostopna tudi v tujih jezikih. Odvetniške storitve in svetovanje bodo preko oblikovanih digitalnih vsebin približane in dostopne kupcem na tujih trgih in v realnem času. Z izvedenim usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih in vodstvenega kadra, bomo omogočili lažjo uvedbo, upravljanje in delovanje novih poslovnih procesov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si).