Prijava v
infOPS

[tpath_iconslist type=”lineicons” icon_lineicons=”simple-icon icon-speedometer” title=”Hitro”]

24/7 dostop do dokumentov

[/tpath_iconslist]

[tpath_iconslist type=”lineicons” icon_lineicons=”simple-icon icon-graduation” title=”Strokovno”]

do najboljših pravnih rešitev

[/tpath_iconslist]

[tpath_iconslist type=”lineicons” icon_lineicons=”simple-icon icon-social-dropbox” title=”kreativno”]

“Out of the box” rešitve

[/tpath_iconslist]

[tpath_iconslist type=”lineicons” icon_lineicons=”simple-icon icon-users” title=”Individualno”]

prisluhnemo našim strankam

[/tpath_iconslist]

Stušek. Strokovno, po vesti.

[tpath_section_title title_transform=”transform-none” title_weight=”normal” title=”O odvetniški pisarni” alignment=”center” title_color=”#282828″][/tpath_section_title]

V Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. tvorimo ekipo, ki gradi na kvalitetnem odnosu do vseh deležnikov. Usmerjeni smo v dodano vrednost ter k skupno zastavljenim ciljem in  težimo k zelo visoki stopnji strokovnosti. Našim strankam zagotavljamo enotno vstopno točko za reševanje izzivov.

Preberite več >

Pravno svetovanje na daljavo

Gre za svetovanje, ki se izvaja v obliki videokonference (glas in slika) ali v obliki audiokonference (glas). Namenjeno je vsem, ki zaradi časovnih, geografskih, organizacijskih in podobnih razlogov ne morejo opraviti osebnega razgovora.

[tpath_feature_box btn_title=”Preberite več” btn_link=”/portfolio/pravno-svetovanje/” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″ alignment=”center”][/tpath_feature_box]
Varno kriptirano komuniciranje

Vsem strankam Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. pri e-poštnem in telefonskem komuniciranju predlagamo kriptografsko zaščiteno povezavo oz. komuniciranje, saj to narekuje narava odvetniškega dela, kjer je zaupnost ključnega pomena.

[tpath_feature_box btn_title=”Preberite več” btn_link=”/portfolio/kriptirano-komuniciranje/” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″ alignment=”center”][/tpath_feature_box]
Link center

V primeru kompleksnejših zadev, ko je potrebno združiti pravne strokovnjake in strokovnjake relevantnih strok ter s tem zagotoviti celostne rešitve, v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. delujemo kot Link Center.

[tpath_feature_box btn_title=”Preberite več” btn_link=”/portfolio/link-center/” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″ alignment=”center”][/tpath_feature_box]

Aplikacija Odvetnik hOPS

Mobilna aplikacija Odvetnik hOPS omogoča takojšen odvetniški napotek v različnih pravnih situacijah, pošlje hitro sporočilo odvetniku, pomaga hitro zavarovati dokaze, pove kako ukrepati v postopku po Uredbi GDPR, kako ravnati ob vdorih v informacijski sistem, kako odvetniku hitro posredovati ključne dokumente iz postopka, v napredni verziji: takojšnja odvetniška asistenca na kraju preiskovalnih opravil.

Preberite več >

Namestite sedaj

Aplikacija Odvetnik hOPS je na voljo v Android in iOS različici. Prenesete jo lahko iz trgovine Google Play ali App Store s klikom na spodnji ikoni.

[tpath_feature_box title=”Video konferenca z odvetniško pisarno” title_bottom=”60″ alignment=”center” title_color=”#6f4e37″ text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box btn_title=”Vzpostavitev video konference” btn_link=”https://meet.stusek.si/” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″ alignment=”center”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_weight=”bold” title_bottom=”50″]

Zaradi lažjega in hitrejšega komuniciranja z vami in potreb oddaljenih strank, strank iz tujine, pravni oz. odvetniški “on the fly” podpori gospodarskim subjektom, ki želijo delo na svojih lokacijah ter vzpostavljanju multi okolja oz. več številčnih specializiranih ekip, ki se združijo v virtualni konferenčni dvorani, nudimo lastne videokonferenčne rešitve.

Prednosti lastne videokonferenčne rešitve:

 • zagotavljena visoka varnost (privzeto kriptiranje in napredne varnostne nastavitve) in prilagodljivost;
 • odlična kvaliteta zvoka;
 • anonimnosti (nikoli vam ni potrebno ustvarjati uporabniškega računa);
 • lažje oddaljeno delo (deljenja namizja, PPT prezentacije in podobno);
 • hitro povezovanje uporabnikov preko prilagojenih URL naslovov (uporaba spletnih brskalnikov – ni potrebe po usklajevanju platform, programov, komunikacijskih sredstev);
 • hkratno delo na aktualnem dokumentu (brišemo: preko tehnologije Etherpad).

Naša komunikacija teče preprosto v spletnem brskalniku. Ob tem ni potrebno nameščati programske opreme oz. aplikacij na prenosnih napravah. Poleg govorne in video komunikacije rešitev nudi pretakanje celotnega namizja, zgolj nekaj oken,  skupna rabo dokumentov in podobno.

 

[/tpath_feature_box]

Potrebujete oceno verjetnosti uspeha v postopku?

Dobro poznavanje možnosti uspeha v postopku vam lahko prihrani veliko denarja. Pomaga vam pri odločitvah. Svetujemo, da si oceno pridobite pred ali med postopkom in se na podlagi te odločite ali boste postopek pričeli ali nadaljevali ali kateri postopek je v vaši zadevi najbolj optimalen.

[tpath_section_title title_transform=”transform-none” title_weight=”normal” title=”Specialnosti in področja dela” alignment=”center”]

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. pokriva vsa področja pravnega/odvetniškega zastopanja in svetovalno-pravnih storitev. Nase specialnosti so naslednje:

[/tpath_section_title]

[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”PRAVNO SVETOVALNA PODPORA PODJETJEM”][/tpath_section_title]

Najboljše je prav tisto pravo, ki ne vodi do sodišč. S pravim pristopom, skrbnim načrtovanjem ter pravno svetovalno pomočjo, po ključu 80/20, nudimo podporo vašemu poslu.

Nudimo vam:

 • vodenje postopkov ustanovitve gospodarskih družb in pripravo ustreznih aktov
 • svetovanje glede dnevnega poslovanja gospodarskih družb
 • vodenje skupščin
 • medijsko strategijo ter komuniciranje z javnostjo in mediji
 • skrbne pravne preglede gospodarskih družb
 • sodelovanje pri pogajanjih in pripravo pogodb
 • svetovanje, pripravo aktov in zastopanje v postopkih varovanja poslovnih skrivnosti in varovanja osebnih podatkov
 • pripravo vseh vrst internih aktov gospodarskih družb
 • vodenje postopkov  statusnih sprememb družb in reorganizacije
 • vodenje postopkov za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala gospodarskih družb
 • svetovanje in zastopanje v razmerjih med družbeniki
 • svetovanje in vodenje postopkov glede spremembe lastništva – prodaja poslovnih deležev, delnic
 • vodenje postopkov skladno s prevzemno zakonodajo
 • pridobitev dovoljenj regulatornih organov
 • vodenje postokov likvidacij podjetij
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”PRAVNO SVETOVALNA PODPORA OSEBAM JAVNEGA PRAVA”][/tpath_section_title]

Pravno svetovalna podpora v segmentu B2G, z namenom iskanja optimalnih rešitev, osebam javnega in zasebnega prava.

Nudimo vam:

 • vodenje postopkov ustanovitve oseb javnega prava (javni zavodi, agencije, zbornice,itd.) in pripravo ustreznih aktov
 • svetovanje glede dnevnega poslovanja oseb javnega prava
 • vodenje sej sveta zavodov, javnih agencij, zbornic
 • medijsko strategijo oz. strategije ter komuniciranje z javnostjo in mediji
 • skrbne pravne preglede oseb javnega prava (due diligence)
 • sodelovanje pri pogajanjih in pripravo pogodb
 • svetovanje, pripravo aktov in zastopanje v postopkih varovanja poslovnih skrivnosti in varovanja osebnih podatkov
 • pripravo vseh vrst internih aktov osebam javnega prava
 • vodenje postopkov statusnih sprememb in reorganizacije
 • vodenje postopkov nakupa ali prodaje deleža v osebi javnega ali zasebnega prava
 • vodenje postopkov likvidacije oseb javnega prava
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”PRAVO SODOBNIH IN INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ”][/tpath_section_title]

V času, ko smo življenjsko odvisni od sodobnih informacijskih tehnologij, Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. zmanjšuje razkorak med pravom in informatiko oz. sodobnimi tehnologijami z združevanjem izkušenj  na področju  informacijskega prava in prava sodobnih tehnologij.

Nudimo vam:

 • pravno svetovanje in oceno tveganja v zvezi s poslovanjem in sklepanjem pogodb in drugih pravnih aktov na področju sodobne informacijske tehnologije
 • pripravo sporazuma o varovanju zaupnosti (Non-Disclosure Agreement) glede uvedbe in uporabe informacijskih tehnologij
 • pripravo pogodb o avtorskem delu in prenosu pravic na področju informacijskih tehnologij
 • pravno podporo pri zagotavljanju skladnosti s predpisi pri uvajanju (novih) informacijskih tehnologij
 • pripravo zahtevkov za elektronsko zavarovanje dokazov za potrebe pravdnih, kazenskih in drugih sodnih postopkov
 • pregled in rudarjenje elektronskih podatkov (data mining) za potrebe sodnih in drugih postopkov
 • pravno podporo pri inšpekcijskih in drugih postopkih glede uporabe sodobnih informacijskih tehnologij
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”MEDIJSKO PRAVO IN ODNOSI Z JAVNOSTMI”][/tpath_section_title]

Podpora pri vzdrževanju ugleda in dobrega imena pravnih oseb, blagovnih znamk in fizičnih oseb.

Svetujemo vam pri postopanju in komunikaciji z mediji, javnostmi kot tudi pri neposrednem nastopanju v socialnih omrežjih.

Nudimo vam:

 • pravno varstvo v civilnih in kazenskih postopkih v primeru posega v vaše osebnostne pravice
 • oblikovanje strategije ter komuniciranje z javnostjo in mediji
 • pripravo zahteve za objavo popravka in prikaza nasprotnih dejstev
 • vodenje postopkov za vpis v razvid medijev
 • pravno presojo oglaševanja z vidika skladnosti z ustreznimi predpisi
 • oblikovanje in vložitev odstranitvenih zahtevkov na tuje spletne portale (YouTube, Google, Facebook ipd.) v primeru kršitve vaših osebnostnih pravic
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”ZASTOPSTVO ZA MODELE IN ZNAMKE”][/tpath_section_title]

Strategija zasnove blagovne znamke ter zastopanje pred slovenskim in evropskim uradom, kot tudi pomoč na mednarodni ravni.

Vodimo postopke registracije, sodne varstva in nudimo celotno podporo pri razvoju blagovnih znamk na slovenski in evropski ravni.

Registrirani smo kot kot poklicni zastopniki za blagovne znamke pri Uradu Evropske Unije za intelektualno lastnino pod ID št. 80964 (EU IPO) in kot zastopniki za znamke in modele pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod registrsko št. 250 (UIL RS).

Nudimo vam:

 • vodenje postopkov za registracijo blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine
 • pravno varstvo v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine
 • pomoč pri oblikovanju strategije in zasnovi blagovne znamke v okviru link centra (branding)
 • podporo pri oblikovanju portfelja in upravljanje blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine
 • strateško pravno svetovanje glede upravljanja in uveljavljanja vaših pravic intelektualne lastnine
 • opravo poizvedb in pravno svetovanje o razpoložljivosti in smotrnosti registracije blagovne znamke, patenta, modela in drugih pravic intelektualne lastnine
 • pripravo avtorskih pogodb, licenčnih sporazumov
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”LIKVIDACIJSKI POSTOPKI”][/tpath_section_title]

Vodimo likvidacijske postopke gospodarskih družb in oseb javnega prava. Nudimo sodno in izvensodno zastopanje ter pravno svetovanje v postopkih zaradi insolvenčnosti.

Nudimo vam:

 • skrbne preglede poslovanja
 • oceno pravnih in poslovnih tveganj ter analizo ustreznih ukrepov
 • strateško pravno svetovanje o zasnovi in poteku likvidacijskega postopka
 • pripravo pravnih aktov za uvedbo likvidacijskega postopka
 • vodenje likvidacijskega postopka
 • zastopanje upnikov, družbenikov, vodstva, pogodbenih strank v likvidaciji, stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”MEDIACIJSKA PISARNA”][/tpath_section_title]

Mediacija je namenjena fizičnim osebam, pravnim osebam in osebam javnega prava.

Mediacija je postopek alternativnega reševanja spora s pomočjo tretje – nevtralne – osebe tj. mediatorja, ki strankam pomaga doseči sporazum. Mediacijski postopek je neformalen, vendar strukturiran in se izvaja v določenih fazah. Postopek je zaupen, zato se stranke počutijo varno, in to prispeva k lažjemu reševanju spora.

Prednosti postopka mediacije:

 • hitra in sporazumna rešitev spora
 • nizki stroški
 • rešitev je dosežena v obliki sporazuma ali sodne poravnave med strankami, pri čemer imajo stranke možnost sooblikovanja resitve in aktivnega sodelovanja
 • rešitev je pravno veljavna takoj po podpisu sporazuma
 • postopek je prostovoljen in zaupen
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”Varstvo osebnih podatkov”][/tpath_section_title]

Ureditev in preverjanje skladnosti poslovanja s zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju Uredba).

Uredba med drugim predvideva:

 • vzpostavitev evidenc osebnih podatkov
 • strožji pogoji za obdelavo osebnih podatkov
 • upoštevanje koncepta vgrajene zasebnosti (privacy by design)
 • priprava ocene učinkov glede tveganja pri varstvu osebnih podatkov
 • imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (data protection officer)
 • obveščanje nadzornega organa in prizadetih posameznikov v primeru kršitve varstva osebnih podatkov (data breach notification)
 • veliko višje globe za kršitelje – najvišja globa bo tako 20.000.000,00 € ali 4 % skupnega letnega prometa, odvisno od tega, kateri znesek bo višji
 • možnost pridobivanja certifikatov in sprejemanja posebnih kodeksov s področja varstva osebnih podatkov.

Navedeno predstavlja vsebinsko eno ključnih tem, ki zanima uprave družb, nadzorne svete, podjetnike ter IT izvajalce, ki zagotavljajo podporo drugim podjetjem.

V okviru pravno svetovalne podpore vam v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. nudimo celostne rešitve in skladnost poslovanja v svetu GDPR, varovanja osebnih podatkov kot tudi varovanja tajnih podatkov oz. poslovnih skrivnosti. Z našimi strokovnjaki, ki imajo bogate izkušnje na področju varstva osebnih podatkov, vam nudimo tako pravno svetovalno podporo za vzpostavitev konkretnim okoliščinam prilagojenih (custom made pristop) pravnih pravil, ki jih glede na vsebino potrebuje vaša organizacija. V okviru link centra poskrbimo tudi za tehnični stresni test. Namen tega je zagotavljanje, da normativna ureditev znotraj podjetja ustreza dejavnostim podjetja. Tako zagotovimo skladnost poslovanja podjetja (compliance).

Naše storitve zato niso namenjene le formalni pripravi oz. vzpostavitvi pravil za pravno skladnost vaše organizacije z uredbo GDPR, temveč zagotovitvi, da vi in vaša organizacija uporablja varstvo osebnih podatkov kot svojo komparativno prednost ter da dejansko stanje ustreza zapisanemu stanju.

[tpath_feature_box btn_title=”Preberite več” btn_link=”/varstvo-osebnih-podatkov/” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″][/tpath_feature_box]
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”extra-bold” title=”Korporativno obveščanje”][/tpath_section_title]

Pravna pomoč pri zagotavljanju korporativne varnosti ter pomoč pri korporativnem/ poslovnem obveščanju ter obvladovanju tveganj

V okviru pravno svetovalne podpore vam v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. nudimo celostne rešitve in skladnost poslovanja, ki so namenjene vsem organizacijam, predvsem pa tistim, ki poslujejo globalno, oz. njihovim menedžerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom in odgovornim za varnostne sisteme v organizaciji. Gre za pravna vprašanja pomoči pri korporativnem/poslovnem obveščanju (t.i. Corporate Intelligence & Competitive Intelligence) ter pomoči pri obvladovanju tveganj ter doseganja konkurenčnosti in varnosti v globalnem podjetništvu. Korporacije, gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter poslovodje različnih podjetij se soočajo z izzivi brez primere, ki izhajajo iz vedno večjega obsega tveganj, turbulentnih trgov, geopolitike in regulativnih tveganj.

Nudimo vam:

 • obvladovanja tveganj ter doseganja konkurenčnosti in varnosti v globalnem poslovanju skladnost poslovanja
  analize in raziskave za upravljanje s tveganji
  na znanju temelječe (t.i. knowledge-based) podprto odločanje
 • pravna pomoč in svetovanje za upravljanje s tveganji poglobljeni pravni skrbni pregledi
 • pravna pomoč ter skrbni pregledi pri zagotavljanju skladnosti poslovanja na področju pranja denarja in financiranja terorizma
 • pravna in dejanska pomoč pri zagotavljanju obveznosti pregledov strank, kot enega bistvenih ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
 • pravna in dejanska pomoč pri korporativnem/poslovnem obveščanju (t.i. Corporate Intelligence & Competitive Intelligence)
Gospodarsko pravo
Pravo varstva osebnih podatkov
Pravo informacijskih tehnologij
Pravo intelektualne lastnine
Pravo varstva konkurence
Odškodninsko pravo
Pravo javnih naročil
Pravni skrbni pregledi
Ostala področja pravnega svetovanja in zastopanja
[tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Telekomunikacije” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-phone” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo varstva okolja” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-leaf” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo varstva človekovih pravic” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-child” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Civilno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-graduation-cap” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Odškodninsko pravo proizvodnje” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-cog” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Družinsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-users” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pomorsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-anchor” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Vodno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-tint” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo družb tveganega kapitala” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-database” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Športno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bicycle” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title]
[tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Delovno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-university” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Odškodninsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-sitemap” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravni skrbni pregledi” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-search” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Prevzemi & združitve” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-random” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo EU” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-globe” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo iger na srečo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-gift” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo varstva potrošnikov” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-shopping-cart” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Medicinsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-medkit” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Mednarodno gospodarsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-signal” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title]
[tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo državnih pomoči” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-h-square” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Pravo obnovljivih virov energije” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-sun-o” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Kazensko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-link” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Oglaševalsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Alternativno reševanje sporov” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-code-fork” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Upravno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-gavel” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Orožno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-pied-piper-alt” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Živilsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bar-chart” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Davčno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-line-chart” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title]
[tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Arbitražno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-tty” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Letalsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-space-shuttle” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Bančno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-money” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Gradbeništvo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-codepen” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Energetika” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-fire” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Nepremičninsko pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-home” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Zavarovalniško pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-shield” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Medn. humanitarno in vojno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-fighter-jet” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title][tpath_section_title heading_type=”div” title_weight=”normal” title=”Transportno pravo” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-truck” title_color=”#383838″ icon_color=”#383838″ margin_bottom=”-10″][/tpath_section_title]
[tpath_feature_box title=”Definicija cen” title_weight=”bold” title_bottom=”50″ title_color=”#6f4e37″ text_color=”#4f4f4f”]

Cena odvetniških storitev je pri nas v naprej dogovorjena. Po kratki seznanitvi z dejanskim stanjem in dokumentacijo, vam bomo lahko podali okvirno oceno stroškov ali izdelali ustrezno ponudbo. Odvetniške storitve obračunavamo skladno z veljavnim Zakonom o odvetništvu in Odvetniško tarifo, ki dopušča tudi sklenitev posebnega dogovora o (drugačnem) načinu obračunavanja. Glede na to nudimo naslednje možnosti obračuna storitev:

 • po Odvetniški tarifi
 • po Odvetniški tarifi – s spremenjeno vrednostjo odvetniške točke
 • po vrednosti ure
 • po vrednosti ure – določene glede na vsebino storitve (razpršene ure)
 • pavšalni znesek – za celoten postopek ali projekt
 • pavšalni znesek – za posamezno fazo postopka ali projekta
 • drugi načini, ki so skladni z Zakonom o odvetništvu in Odvetniško tarifo

V vsakem posameznem primeru skupaj s vami izberemo način, ki je v vašem primeru optimalen. [/tpath_feature_box]

[tpath_feature_box title=”Pogosta vprašanja” title_bottom=”60″ alignment=”center” title_color=”#6f4e37″ text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_section_title heading_type=”h3″ title_weight=”normal” title=”Ne najdete odgovora?” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-comments-o” title_color=”#282828″ icon_color=”#282828″][/tpath_section_title]

Imate pravno vprašanje in ne veste, kako se pravilno lotiti zadeve ali kje poiskati odgovor?

Kontaktirajte nas: Telefon:+386 (0)3 82 82 100 E-mail: info@stusek.si

Odvetniško pisarno Stušek d.o.o. lahko kontaktirate na telefon +386 (0)3 82 82 100, na e-mail info@stusek.si ali osebno v naših poslovalnicah.

Zaradi lažje organizacije vašega in našega časa predlagamo, da rezervirate termin za uvodni razgovor.

Tako na segmentu pravnih, kot tudi fizičnih oseb je dobra priprava izjemnega pomena, zato vam želimo pomagati s kratkimi osnovnimi napotki.

Za hitrejšo in optimalnejšo izvedbo uvodnega razgovora predlagamo, da pripravite vso relevantno dokumentacijo in kratek opis dejanskega stanja.

V primeru kompleksnejših zadev, kjer je že v fazi priprav razvidno, da zahtevajo projektni pristop k delu, predlagamo, da predvidite ključne deležnike, razmislite o okvirnem finančnem načrtu oz. evalvaciji, vrednosti projekta, alokaciji ustreznih resursov, časovnici ter terminskem planu.

V Odvetniški pisarni Stušek d.o.o. je cena odvetniških storitev v naprej dogovorjena. Že na uvodnem sestanku, po seznanitvi z dejanskim stanjem in pregledu relevantne dokumentacije, vam bomo lahko podali okvirno oceno stroškov tako za posamezno fazo postopka, kot tudi za celoten postopek oziroma projekt.

Podrobnejše informacije glede cene in cenovne politike lahko najdete na naši spletni strani ali nas neposredno kontaktirate.

Koristne povezave
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Sodišča” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Zakonodajni organi in zakonodaja” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Izvršni in upravni organi” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Zbornice” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Izobraževanje” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_feature_box title_type=”h6″ title=”Uporabne povezave” title_weight=”bold” title_color=”#332d2d” text_color=”#4f4f4f”][/tpath_feature_box]
[tpath_google_map map_height=”400px” map_zoom=”10″ scroll_wheel=”false” map_overlay=”false” marker_image=”1996″ address=”46.235218, 15.278319″ title=”OP Stušek Celje,” info_content=”Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje”]

Preverite podrobnosti o lokaciji Odvetniška pisarne Stušek pred obiskom!

[tpath_feature_box btn_title=”Podrobnosti o lokaciji” btn_link=”/lokacije/#pisarna_celje” btn_type=”btn_trans_themecolor” title_bottom=”-20″ alignment=”center”][/tpath_feature_box]
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”bold” title=”stopite v stik z nami” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-envelope”][/tpath_section_title][tpath_vc_contact_form name_label=”Naziv” phone_label=”Telefon” message_label=”Sporočilo” button_text=”Pošlji”]
[tpath_section_title heading_type=”h6″ title_transform=”uppercase” title_weight=”bold” title=”Odvetniška pisarna Stušek” type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-paper-plane”][/tpath_section_title]

Odvetniška pisarna Stušek d.o.o. se nahaja v Celju. Pokličite nas za rezervacijo vašega termina.

Celje: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje

Tel.:+386 (0)3 82 82 100
Fax: +386 (0)3 82 82 101
E-mail: info@stusek.si
Skype: OPStusek